ZSIP1

Przedmiotem projektu jest budowa zintegrowanego systemu informacji przestrzennej (ZSIP), polegającego na połączeniu w jeden system informatyczne bazy danych funkcjonujące w obrębie Urzędu Miasta Tarnowa oraz dane z jednostek organizacyjnych, wspomagających zarządzanie aglomeracją.