plastyk_medium

Przy udziale środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, pozyskanych przez Wydział Strategii Urzędu Miasta Tarnowa, realizowany jest projekt "Rozbudowa i Przebudowa Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie". Inwestycja o wartości 16.876.821 zł dofinansowana została w wysokości 14.175.298 zł. Obejmuje ona kompleksową, wieloetapową modernizację kompleksu szkolnego oraz dobudowanie trzech nowych budynków oświatowych (m.in. sali gimnastycznej i warsztatów) co umożliwi ujęcie szkoły w jednym kompleksie budynków, przyczyniając się do skuteczniejszej organizacji pracy i zwiększenia bezpieczeństwa uczniów. Dodatkowo, zakupione zostanie niezbędne, uwzględniające nowe technologie, wyposażenie warsztatów szkolnych. W ramach poszczególnych etapów wykonane zostaną ponadto niezbędne sieci i przyłącza.

 

Przedmiotem projektu była rozbudowa Pływalni krytej o budynek Parku wodnego w Tarnowie, w celu stworzenia na bazie istniejącego obiektu większego kompleksu rekreacyjno-turystycznego z rozbudowanym systemem usług około-sportowych: odnowa biologiczna, wodolecznictwo, rehabilitacja.

Przedmiotem projektu była modernizacja budynku Tarnowskiego Teatru w celu dostosowania budynku do aktualnych standardów obiektów użyteczności publicznej i obiektów teatralnych, co pozwoli na poprawę warunków udziału publiczności (w tym niepełnosprawnej) oraz pracy aktorów oraz stworzy możliwość zaangażowania nowoczesnych technik przekazu i ekspozycji.