W ramach przedsięwzięcia zrealizowano trzy zadania inwestycyjne:

- budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Kwiatkowskiego i Witosa

- rozbudowę ul. Spokojnej na odcinku od ul. Nowodąbrowskiej do ul. Krzyskiej

- rozbudowę ul. Mickiewicza i Al. Solidarności