Wkrótce centrum Tarnowa zmieni swoje oblicze dzięki projektowi rewitalizacji, który otrzymał prawie 6,4 mln zł dofinansowania w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Całkowita wartość projektu „Program zapewnienia harmonii estetycznej i urbanistycznej centrum miasta” wynosi 15 951 698,23 zł, a jego zakończenie planowane jest na początku 2012 roku.