TOP_0844_imagelarge

Projekt obejmować będzie modernizację 11 przedszkoli publicznych: Przedszkole Publiczne nr 6 ul. Waryńskiego 19,Przedszkole Publiczne nr 12 ul. Jasna 6, Przedszkole Publiczne nr 13 ul. Przedszkolaków 7, Przedszkole Publiczne nr 21 ul. Burtnicza 11, Przedszkole Publiczne nr 24 ul. Westerplatte 11, Przedszkole Publiczne nr 26 ul. Bitwy o Wał Pomorski 11, Przedszkole Publiczne nr 31 ul. Promienna 13, Przedszkole Publiczne nr 32 ul. Długa 32, Przedszkole Publiczne nr 33 ul. Topolowa 5, Przedszkole Publiczne nr 34 ul. Wiejska 29, Przedszkole Publiczne nr 35 oraz Żłobek nr 1 ul. Topolowa 4.

TOP_2642_imagelarge

Projekt obejmuje modernizację 7 obiektów użyteczności publicznej: Dom Dziecka nr 2 ul. Chyszowska 3, DPS ul. Czarna Droga 48, DPS ul. Szpitalna 53, Żłobek nr 3 ul. Goslara 5, Żłobek nr 6 ul. Pracy 4c, Żłobek nr 7 ul. Wiejska 29, Żłobek nr 10 ul. Do Prochowni 20.

Termomodernizacja_imagelarge

W ramach projektów termomodernizacji poddane zostaną 23 szkoły publiczne z terenu Miasta Tarnowa: SP nr 2, SP nr 3, SP nr 5, SP nr 7, SP nr 9 , SP nr10, SP integracyjna nr 11, SP nr 15, Sp nr 18, SP nr 19, Gimnazjum nr 7, III LO, V LO, VII LO, Zespoły szkół Ogólnokształcących nr 1 i 4, Zespoły Szkół Licealnych i Zawodowych nr 1 i nr 2, Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, Zespół Szkół techniczno-Zawodowych z nowym budynkiem i salą gimnastyczną, Zespół Szkól Technicznych oraz budynek pracowni, Zespół Szkół Sportowych.