edunet2

Przedmiotem projektu jest stworzenie rozwiązania wspierającego procesy zarządzania oświatą i usługami edukacyjnymi w Tarnowie.

kartamiejska2

Przedmiotem projektu jest zapewnienie mieszkańcom Tarnowa dostępu do usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez:budowę platformy e-usług, uruchomienie 80 Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP) tj. infokiosków, wdrożenie Elektronicznej Karty Mieszkańca (EKM) i zintegrowanie platformy z systemami jednostek miejskich.