21 lutego 2017 r. w Warszawie podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn.: Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie – etap I”. Według jej zapisów Tarnów otrzyma z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 ok. 14,5 mln dotacji na to zadanie (co stanowi 85% całkowitej wartości inwestycji).

W Gminie Miasta Tarnowa realizowane są obecnie dwa projekty dotyczące organizacji zajęć edukacyjnych w ramach przedsięwzięcia o nazwie Małopolska Chmura Edukacyjna. II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 oraz IV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 otrzymały na realizację własnych projektów w ramach tego przedsięwzięcia dofinansowanie ze środków unijnych w ramach poddziałania 10.1.4  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

zestawienie

Trwają prace nad utworzeniem Centrum Usług Wspólnych. Projekt zintegruje platformy samorządowe i usprawni przepływ informacji pomiędzy urzędami i ich wydziałami. Skorzystają także mieszkańcy. Dzięki intuicyjnej aplikacji będą mogli m.in. sprawdzić, na jakim etapie procedury administracyjnej jest aktualnie sprawa załatwiana przez nich w danym urzędzie.  

W ramach projektu pn.: ”Modernizacja boiska wielofunkcyjnego i boiska do badmintona przy  Gimnazjum nr 4 i Szkole Podstawowej nr 8 w Tarnowie” zmodernizowano kompleks sportowy zlokalizowany przy Gimnazjum nr 4 i Szkole Podstawowej nr 8 w Tarnowie, w tym m.in.: boisko do piłki ręcznej, boisko do gry w koszykówkę, boisko do piłki siatkowej, siłownię zewnętrzną, boisko do badmintona oraz ćwiczeń zręcznościowo-gimnastycznych, bieżnię na 60m ze skocznią i rozbiegiem skoku wzwyż, boisko do piłki nożnej treningowe trawiaste oraz zielony teren rekreacyjny.

W ramach niniejszego przedsięwzięcia zrealizowano modernizację nawierzchni Al. M.B. Fatimskiej na odcinku od ul. Powroźniczej do ul. Krzyskiej.

W ramach przedsięwzięcia zrealizowano trzy zadania inwestycyjne:

- budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Kwiatkowskiego i Witosa

- rozbudowę ul. Spokojnej na odcinku od ul. Nowodąbrowskiej do ul. Krzyskiej

- rozbudowę ul. Mickiewicza i Al. Solidarności

W ramach projektu realizowanego w ramach Działania 9.3 MRPO 2007-13 przygotowano dokumentację projektową niezbędną do realizacji inwestycji docelowej pn „Nowe przestrzenie zdarzeń”.

Projekt „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Tarnowie” Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego „EOG” 2009-2014, program 04PL – oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł obejmujący termomodernizację następujących budynków użyteczności publicznej:

- Przedszkole Publiczne nr 5, ul. Zagumnie 27, Tarnów,
- Przedszkole Publiczne nr 14, ul. Pułaskiego 93a Tarnów,
- Przedszkole Publiczne nr 15, ul. Krzyska 108 Tarnów,
- Przedszkole Publiczne nr 19, ul. Paderewskiego 24, Tarnów,
- Gimnazjum nr 2, ul. Kopernika 6, Tarnów,
- I LO w Tarnowie, ul. Piłsudskiego 4, Tarnów,
- Zespół Szkól Ogólnokształcących nr 2, ul. Mickiewicza 16, Tarnów,
- Zespół Szkół Ogólnokszałcących nr 5, ul. Reymonta 30, Tarnów,
- Szkoła Podstawowa nr 14 oraz Gimnazjum nr 6, ul. Krzyska 118, Tarnów-Krzyż,
- Warsztaty Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Kwiatkowskiego 17, Tarnów-Mościce.

Przedmiotem projektu jest budowa i organizacja węzła przesiadkowego w ramach systemu parkingów Park&Ride zlokalizowanego w Tarnowie przy ul. Do Huty. Planowana budowa ma na celu skomunikowanie części miasta położonej na południe od dworca kolejowego z resztą miasta, jak również stworzenie zwartego systemu komunikacji uwzględniającego komunikację miejską.

chmura

Przedmiotem projektu jest budowa nowoczesnej platformy informatycznej dostarczania usług i aplikacji edukacyjnych wykorzystującej technologię chmury obliczeniowej, umożliwiającej interaktywną współpracę pomiędzy szkołami a uczelniami na terenie województwa Małopolskiego, poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii takich jak video-konferencje, multimedia, mobilny dostęp, etc.