TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa / Nagrody i wyróżnienia

Nagrody i wyróżnienia

Rok 2018

 1. Tytuł Gminy Przyjaznej Inwestorom.
 2. Tytuł „Najlepszego Przedsięwzięcia Roku w Małopolsce – Lider Małopolski 2017” przyznany przez Kapitułę Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski za przebudowę stadionu przy ul. Piłsudskiego w Tarnowie.

Rok 2017

 1. Tytuł Gminy Przyjaznej Inwestorom - przyznawany przez Krakowski Park Technologiczny.
 2. Dyplom za wkład w rozwój i promocję turystyki rowerowej w województwie małopolskim. Dyplom przyznany przez marszałka województwa małopolskiego Jacka Krupę.
 3. Przyznanie tytułu Gmina wrażliwa społecznie.

Rok 2016

 1. Tytuł Lidera Małopolski 2015 za stworzenie największego Inkubatora Przedsiębiorczości w Małopolsce. Nagroda przyznawana przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski.
 2. Tytuł Gminy Przyjaznej Inwestorom. Wyróżnienie za tworzenie przyjaznych warunków dla nowych przedsięwzięć biznesowych.
 3. Nominacja do nagrody „Lider Rozwoju Regionalnego 2016”. Organizator konkursu - Dziennik Gazeta Prawna.
 4. Nagroda w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2016  - Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej „Mechaniczne” w Tarnowie – etap III . Organizator konkursu: Portalsamorządowy.pl.
 5. III miejsce dla miasta Tarnowa w kategorii miasta na prawach powiatu – Ranking Energii Odnawialnej Związku Powiatów Polskich.
 6. IX miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Powiatów organizowanym przez Związek Powiatów Polskich w roku 2015 w kategorii miast na praw powiatów.
 7. VII miejsce w grupie VI w klasyfikacji generalnej VIII Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich – XXII sportowy Turniej Miast i Gmin 2016 r.
 8. Grand Prix dla miesięcznika Tarnów.pl w konkursie Kryształy PR-u organizowanym w ramach Ogólnopolskiej Konferencji PR w Samorządzie i Administracji Państwowej w Krakowie.
 9. Nagroda w konkursie Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2016 w kategorii jednostka samorządu terytorialnego wspierająca rozwój ekonomii społecznej w Małopolsce.

Rok 2015

 1. Tytuł Gmina na 5! w edycji 2014 rankingu przygotowanym przez Studenckie Kolo Naukowe Przedsiębiorczości i Analiz Regionalnych, działające przy Instytucie Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH.
 2. V miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów w kategorii miasta na prawach powiatu.
 3. Miejsce przyjazne maluchom 2015” – certyfikat dla Tarnowskiego Centrum Informacji.
 4. Konkurs na najlepsze centrum informacji turystycznej w 2015 roku, I miejsce dla Tarnowskiego Centrum Informacji w kategorii ****

Rok 2014

 1. „Gmina przyjazna inwestorom”. Uroczyste spotkanie przedstawicieli firm i małopolskich samorządowców odbyło się w Krakowie i zostało zorganizowane przez Krakowski Park Technologiczny (KPT).
 2. "Gmina na 5!". Konkurs jest poświęcony poszukiwaniu dobrych praktyk wśród  samorządu szczebla  gminnego, w  zakresie  wspierania rozwoju przedsiębiorczości  za pomocą  dobrze prowadzonych stron www i obsługi klienta poprzez pocztę  elektroniczną. Przedmiotem badania były gminy, które odnotowały uzyskały ocenę  atrakcyjności inwestycyjnej  najwyższą (klasa A)  lub bardzo wysoką (B) w badaniach Instytutu Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w roku 2012.
 3. "Lider Małopolski 2014" za budowę Domu dla Bezdomnych Mężczyzn.
 4. Aplikacja mobilna smartSAD prezentująca tarnowską część Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce stworzona przez Tarnowską Organizację Turystyczną (miasto Tarnów jest aktywnym członkiem organizacji) otrzymała wyróżnienie w konkursie Mobile Trends Awards 2013.
 5. I miejsce w konkursie „Małopolskie Wektory Współpracy" za wzorcowe przykłady współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.
 6. Wyróżnienie przyznane przez pismo Samorządu Terytorialnego i Administracji „Wspólnota” dla tarnowskiego  samorządu  m.in. za zmiany w gospodarce lokalnej i potencjał dochodowy.
 7. Dyplom dla Miasta Tarnowa za zajęcie II miejsce w XX Sportowym Turnieju Miast i Gmin – Małopolska 2014 w grupie ponad 100 tys. mieszkańców
 8. Miasto Tarnów - Laureat konkursu „Innowacyjny Samorząd 2014” w kategorii „Profilaktyka i promocja zdrowia” za projekt „Działania edukacyjne w zakresie transplantacji i dawstwa szpiku kostnego oraz pozyskiwania honorowych dawców szpiku kostnego”.
 9. „Miejsce przyjazne maluchom 2014” – certyfikat dla Tarnowskiego Centrum Informacji.
 10. Certyfikat Polskiego Systemu Informacji Turystycznej w kategorii ****

Rok 2013

 1. Tytuł Lidera Małopolski za termomodernizację obiektów użyteczności publicznej
 2. Samorządowy Lider Zarządzania 2013 za komercjalizację Zespołu Przychodni Specjalistycznych i Mościckiego Centrum Medycznego
 3. Finalista konkursu „Modernizacja Roku 2012" za rewaloryzację i adaptację budynku Bractwa Strzeleckiego na potrzeby Galerii Miejskiej
 4. V Europejski Tydzień dla Sportu dla Wszystkich – XIX Sportowy Turniej Miast i Gmin 2013: 3 miejsce w grupie VI ponad 100 tysięcy mieszkańców
 5. Tytuł Lidera Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy
 6. W ramach konkursu „Samorząd równych szans” miasto Tarnów zostało wyróżnione w grupie 16 samorządów z całego kraju – projekt „Sport bez barier”
 7. Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za skuteczne wykorzystanie środków UE na kulturę w ramach w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2007 - 2013"
 8. I miejsce dla Tarnowskiego Centrum Informacji w konkursie POT „na najlepsze centrum informacji turystycznej w 2013 roku” w kategorii „Najlepsi z najlepszych”

Rok 2012

 1. Wyróżnienie za działania społeczne realizowane w ramach MRPO 2001-2013 przyznane przez Samorząd Województwa Małopolskiego, luty 2012;
 2. Tytuł Lidera Małopolski 2011 za rewitalizację Placu Rybnego i żydowskiej Bimy, marzec 2012;
 3. II miejsce w kraju w grupie miast powyżej 100 tys. mieszkańców w Europejskim Tygodniu Sportu dla Wszystkich - Sportowym Turnieju Miast i Gmin;
 4. Tytuł Najbardziej Innowacyjnego Miasta I miejsce w kategorii miast na prawach powiatu w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2012;
 5. Wyróżnienie w kategorii miejscowość/gmina za rok 2012 w konkursie Wielkie Odkrywanie Małopolski,
 6. Wyróżnienie w kategorii Inwestycja Zwiększająca Atrakcyjność Turystyczną - Plac Rybny w Tarnowie za rok 2012, w konkursie Wielkie Odkrywanie Małopolski;
 7. I miejsce dla Tarnowskiego Centrum Informacji w konkursie POT „na najlepsze centrum informacji turystycznej w 2012 roku”;
 8. Wyróżnienie dla Tarnowa w ogólnopolskim konkursie „Gmina Przyjazna Rowerom” organizowanym przez PTTK w ramach Roku Turystyki Rowerowej (wyróżnienie w kategorii gmin powyżej 100 tys. mieszkańców).

Rok 2011

 1. VIII miejsce w "Rankingu Powiatów i Gmin" - m. in. za działania proinwestycyjne i prorozwojowe, rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego, rozwój społeczeństwa informacyjnego, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej, promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych, współpraca krajowa i międzynarodowa, działania promocyjne.
 2. VI miejsce w Rankingu Miast Przyjaznych dla Biznesu "Newsweeka" za zasługi o znaczeniu dla rozwoju przedsiębiorczości, takie jak ceny gruntów czy stawki podatków
 3. Dyplom uznania - tworzenie narodowej edycji gry Monopoly
 4. III nagroda w konkursie na najlepszy film promocyjny o mieście - promocja i wyeksponowanie walorów turystycznych w materiale filmowym
 5. I miejsce w konkursie dla regionalnego stoiska Małopolski na targach Glob 2011 w konkursie "Zapraszamy do nas" na najpiękniejsze stoisko targowe
 6. Laureat Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2011 Najlepsze Miasto na prawach powiatu
 7. Wyróżnienie w konkursie Modernizacja Roku 2010 za modernizację i adaptację internatu na potrzeby Bursy Międzyszkolnej i Pogotowia Opiekuńczego oraz za modernizację ulicy Gumniskiej, Dąbrowskiego i Ziaji
 8. Wyróżnienie w konkursie Wielkie Odkrywanie Małopolski za zbudowanie "Kosmicznej Fontanny w Tarnowie"
 9. Wyróżnienie w konkursie Wielkie Odkrywanie Małopolski Mościcie Dzielnica – Ogród Tarnowa
 10. III miejsce w XVII Sportowym Turnieju Miast i Gmin ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich
 11. Euro Certyfikat 2011 w kategorii „Certyfikat Dobrych Praktyk Obsługi i Usług”

 Rok 2010

 1. Tytuł „Lider Małopolski 2009” - „Najlepsze przedsięwzięcie roku 2009 w Małopolsce” nadane przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski w Krakowie w dniu 1 marca 2010 r.
 2. Otrzymanie przez TCI certyfikatów: „Obiekt przyjazny rowerom” oraz „Czysta turystyka”.
 3. Wyróżnienie dla Miasta Tarnów w konkursie na projekt "Miasteczka Ruchu Drogowego" przyznane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa 30 maja 2010 r.
 4. Polskie Godło Promocyjne "Teraz Polska" dla Miasta Tarnowa nagrodzonego w IV edycji konkursu dla gmin przyznane przez Kapitułę Polskiego Godła Promocyjnego, 24 maja 2010.
 5. Dyplom "Wzorcowy Urząd w Małopolsce" - Nagroda Główna za wdrożenie rozwiązania inwestycyjnego pn. "System Wspomagania Zarządzania Edukacją w mieście TarnowieEduNet". Kraków, czerwiec 2010.
 6. Tytuł „Najlepsza Strona Internetowa w Małopolsce” dla portalu miejskiego www.tarnow.pl przyznawana przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski w Krakowie, 11 czerwca 2010.
 7. Przyznanie miastu Flagi Honorowej Rady Europy.
 8. Dyplom dla Tarnowa, miasta na prawach powiatu, laureata konkursu „Samorząd Przyjazny Biznesowi 2009” za sprzyjanie rozwojowi podmiotów gospodarczych. Kraków, 8 lipca 2010.
 9. Laureat Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2010 w kategorii Najlepsze Miasto na prawach powiatu. Warszawa, 10 lipca 2010.
 10. Tytuł "Modernizacja Roku 2009" za modernizację skrzyżowania ulic Mickiewicza i Starodąbrowskiej - Rondo w Tarnowie. Warszawa, 26 sierpnia 2010.
 11. Wyróżnienie w kategorii „Inwestor obiektów sportowych i rekreacyjnych” za budowę Ponadregionalnego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego.
 12. Puchar Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Nawary za zajęcie I miejsca w XVI Sportowym Turnieju Miast i Gmin Małopolska 2010.
 13. I miejsce dla Tarnowskiego Centrum Informacji w konkursie POT „na najlepsze centrum informacji turystycznej w 2010 roku”.
 14. Dyplom dla Miasta Tarnowa wyróżnionego w konkursie "Powiaty i gminy dla zdrowia - edycja 2010" za całokształt działąń podejmowanych w zakresie profilaktyki zachorowań i promocji zdrowia - listopad 2010.

Rok 2009

 1. Grand Prix w kategorii „Miejscowość/Gmina Tarnów” – Wielkie Odkrywanie Małopolski.
 2. Wyróżnienie za rok 2009 w kategorii atrakcja turystyczna „Replika panoramy siedmiogrodzkiej w Tarnowie” – Wielkie Odkrywanie Małopolski.
 3. Wyróżnienie za rok 2009 w kategorii wydarzenie „Festiwal Teatru Komedii Talia w Tarnowie”.
 4. Tytuł „Lider małopolski” – „Najlepsze przedsięwzięcie roku 2008 w Małopolsce” za Tarnowskie Centrum Kształcenia Praktycznego, Kraków, 9 marca 2009 r.
 5. Tytuł „samorząd Przyjazny Rowerzystom” za budowę ścieżek rowerowych w roku 2008 w II Konkursie „Bezpieczne Drogi w Małopolsce – budujemy chodniki i ścieżki rowerowe”, Kraków, 21 kwietnia 2009 r.
 6. Laureat w rankingu „Europejska Gmina, Europejskie Miasto w województwie małopolskim”, Kraków, 27 maja 2009 r.
 7. Laureat rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2009 w kategorii „Najlepsze miasto na prawach powiatu”, Warszawa, 10 lipca 2009 r.
 8. Grand Prix Marszałka Województwa Małopolskiego w plebiscycie „Wielkie Odkrywanie Małopolski 2009”, Czorsztyn, 9 października 2009 r.
 9. Dyplom za wybitne osiągnięcia w XV Sportowym Turnieju Miast i Gmin Małopolska 2009, Kraków, 9 października 2009 r.
 10. EuroCertyfikat 2009 w kategorii „Certyfikat Zarządzania Instytucją ( zgodny z systemami jakości )”.
 11. Laureat IV Edycji Konkursy Ekologiczna Gmina Województwa Małopolskiego w kategorii „Edukacja ekologiczna i ochrona przyrody”, Kraków, 27 listopada 2009 r.

Rok 2008

 1. Eurocertyfikat 2008 w kategorii “Certyfikat Zarządzania Instytucją ( zgodny z systemami jakości )”.
 2. Nagroda Eko Prix w konkursie „Ekologiczna Gmina Województwa Małopolskiego” – luty 2008 r.
 3. Tytuł „Lider Małopolski” – „Najlepsze przedsięwzięcie roku 2007 w Małpolsce”, Kraków, 4 marca 2008 r.
 4. Laureat w rankingu „Europejska Gmina, Europejskie Miasto” w województwie Małopolskim”, Kraków, 9 kwietnia 2008 r.
 5. European Diploma – to propagate the European idea and the praiseworthy manner in chich his was done – Council of Europe Parliamentary Assembly –17 kwiecień 2008 r.
 6. Zwycięzca Konkursu Wzorcowy Urząd Małopolski – Nagroda Główna za rozwiązanie zarządcze pn.”Wdrożenie w Urzędzie Miasta Tarnowa systemu zarządzania strategicznego w oparciu o metodologię Balanced Scorecard”, Kraków, maj 2008 r.
 7. Laureat Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2008 w kategorii „Najlepsze Miasto na prawach powiatu”, Warszawa, 17 lipca 2008 r.
 8. Dyplom za wybitne osiągnięcia w XIV Sportowym Turnieju Miast i Gmin Małopolska – 2008, Kraków, wrzesień 2008 r.
 9. Odznaka honorowa Ministra Sportu i Turystyki "za zasługi dla turystyki" dla Tarnowskiego Centrum Informacji, Szczawnica, 10-10-2008.
 10. Konkurs na najlepsze centrum informacji turystycznej w 2008 roku - I miejsce dla Tarnowskiego Centrum Informacji.
 11. Wyróżnienie w Konkursie Złote Formaty w kategorii „Strona Internetowa” dla projektu Tarnowskie Centrum Informacji.

Rok 2007

 1. I nagroda w kategorii wydarzenie „Wielkie Odkrywanie Małopolski 2007” za „Tydzień filmowy Tarnów”.
 2. Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością Nr 1116/2/2007 w zakresie „Realizacja zadań własnych gminy, zadań miasta na prawach powiatu, zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawowo”, Warszawa, 2007 – 04 – 05
 3. Certificate of Quality Management System No. 1116/2/2007 “Realization of commune’s own tasks, county capital’s tasks, government administration tasks as well as tasks ordered by law”, Warsaw, 2007 – 04 – 05.
 4. Laureat Rankingu Samorządów “Rzeczpospolitej” 2007 w kategorii Najlepsze Miasto na prawach powiatu, Warszawa, 13 lipca 2007 r.
 5. Dyplom Marszałka Województwa Małopolskiego za wkład w rozwój i promocję turystyki w Województwie Małopolskim w 2007 roku dla Tarnowskiego Centrum Informacji - Krynica, 05-10-2007