TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa

Urząd Miasta Tarnowa

Witamy na oficjalnych stronach Urzędu Miasta Tarnowa. Po lewej stronie znajduje się stałe menu, prowadzące do najważniejszych części dotyczących miasta i mieszkańców.

Jak załatwić sprawę w urzędzie - Biuletyn Informacji Publicznej

Ze stron można ściągnąć najważniejsze formularze potrzebne przy załatwianiu spraw urzędowych, poznać procedury. Link do Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Tarnowa.

Kontakt

Urząd Miasta Tarnowa
ul. Mickiewicza 2 , 33-100 Tarnów
tel. +48 14 688 24 00 (centrala łączy także z wydziałami na ul. Nowej 4 i ul. Goldhammera 3)
fax. +48 14 688 25 51
e-mail: umt@umt.tarnow.pl

NIP 873-10-11-086
REGON 000 648 110 (Urząd Miasta Tarnowa)

REGON 851 661 323 (Gmina Miasta Tarnowa)

Bank Handlowy S.A. W-wa O/Rzeszów
92 1030 1250 0000 0000 8800 0005
/Należności Gminy Miasta Tarnowa - wieczyste użytkowanie i dzierżawa/

Bank Handlowy S.A W-wa O/Rzeszów
48 1030 1250 0000 0000 8800 0021
/Należności Skarbu Państwa - wieczyste użytkowanie i dzierżawa Skarbu Państwa/

Bank Handlowy S.A W-wa O/Rzeszów
42 10 30 1250 0000 0000 8800 0323
/Należności Gminy Miasta Tarnowa - podatki/

Bank Handlowy S.A W-wa O/Rzeszów
 36 1030 1986 7071 3003 0000 0000
/Należności Gminy Miasta Tarnowa - opłata skarbowa/

Główny Dziennik Podawczy znajduje się w Biurach Obsługi Mieszkańców w budynkach Urzędu Miasta Tarnowa, ul. Nowa 4 oraz ul. Mickiewicza 2

Urząd Miasta Tarnowa czynny jest w godzinach:

  • w poniedziałek od 7:30 do 18:00
  • we wtorek, środę, czwartek i piątek od 7:30 do 15:30
r_ciepiela_small

Prezydent Miasta Tarnowa Roman Ciepiela
ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów
tel. +48 (14) 688-24-33
faks +48 (14) 621-53-08
e-mail: r.ciepiela@umt.tarnow.pl 

jadwiga_stankiewicz_small2

Zastępca Prezydenta Miasta Tarnowa Jadwiga Stankiewicz
ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów
tel. +48 (14) 688-24-32
fax. +48 (14) 627-46-88
e-mail: j.stankiewicz@umt.tarnow.pl

p_augustynski_small

Zastępca Prezydenta Miasta Tarnowa Piotr Augustyński
ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów
tel. +48 (14) 688-24-36
fax. +48 (14) 621-53-08
e-mail: p.augustynski@umt.tarnow.pl

d_krakowska_small

Zastępca Prezydenta Miasta Tarnowa Dorota Krakowska
ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów
tel. +48 (14) 688-24-09
fax. +48 (14) 627-46-88
e-mail: d.krakowska@umt.tarnow.pl

s_kolasinski_small

Skarbnik Miasta Tarnowa Sławomir Kolasiński
ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów
tel. +48 (14) 688-24-67
fax. +48 (14) 621-53-08
e-mail: s.kolasinski@umt.tarnow.pl 

mizera_mmm

Sekretarz Miasta Tarnowa Aleksandra Mizera
ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów
tel. +48 (14) 688-24-34
faks +48 (14) 627-46-88
e-mail: a.mizera@umt.tarnow.pl

W sprawach skarg, wniosków i petycji obywatele przyjmowani są przez:

Prezydenta Miasta Tarnowa
 w każdy pierwszy wtorek miesiąca
w godz. 10 - 15

Zastępców Prezydenta Miasta Tarnowa
we wszystkie pozostałe wtorki miesiąca
w godz. 10 - 15

Sekretarza Urzędu Miasta Tarnowa
we wszystkie pozostałe wtorki miesiąca
w godz. 10 - 15

Po uprzednim uzgodnieniu w sekretariacie terminu przyjęcia.

Telefony alarmowe na wypadek zagrożenia powodziowego

Spis telefonów wybranych wydziałów i biur Urzędu Miasta Tarnowa:

Centrala - 014 68 82 400

 Sprawdź status prawa jazdy

 Sprawdź status dowodu rejestracyjnego

Rada Miejska

Szczegółowe informacje dotyczące Rady Miejskiej (przejście na stronę BIP)

Organizacja Urzędu

Jednostki organizacyjne oraz schemat organizacyjny Urzędu (przejście na stronę BIP)