TARNÓW / Miasto / Tarnowscy radni / Komisje Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej w Tarnowie VII Kadencji 2014-2018

Komisja Rewizyjna
1. Antoni Zięba - przewodniczący
2. Piotr Sak
3. Jacek Łabno
4. Jan Niedojadło
5. Grzegorz Światłowski
6. Anna Krakowska

Komisja Oświaty
1. Barbara Koprowska - przewodnicząca
2. Anna Krakowska
3. Jolanta Żurowska
4. Grażyna Barwacz
5. Ryszard Pagacz

Komisja Porządku Publicznego
1. Jan Niedojadło - przewodniczący
2. Piotr Górnikiewicz
3. Piotr Sak
4. Marian Wardzała
5. Adam Sajdak

Komisja Rozwoju Miasta i Spraw Komunalnych
1. Jacek Łabno - przewodniczący
2. Piotr Górnikiewicz
3. Jan Niedojadło
4. Piotr Wójcik
5. Jolanta Żurowska
6. Ryszard Pagacz
7. Antoni Zięba
8. Piotr Sak

Komisja Zdrowia
1. Piotr Wójcik - przewodniczący
2. Maria Borys – Latała
3. Tadeusz Gancarz
4. Roman Korczak
5. Jan Niedojadło
6. Mariusz Kajpus

Komisja doraźna ds. Nazewnictwa Ulic i Placów Publicznych
1. Ryszard Ścigała
2. Stanisław Klimek
3. Anna Krakowska
4. Jan Niedojadło
5. Grzegorz Światłowski

Komisja Ekonomiczna
1. Józef Gancarz - przewodniczący
2. Tadeusz Gancarz
3. Jakub Kwaśny
4. Jacek Łabno
5. Ryszard Ścigała
6. Piotr Wójcik
7. Grażyna Barwacz
8. Jolanta Żurowska

Komisja Kultury i Ochrony Zabytków
1. Ryszard Pagacz - przewodniczący
2. Stanisław Klimek
3. Jacek Łabno
4. Zbigniew Kajpus
5. Barbara Koprowska
6. Anna Krakowska
7. Antoni Zięba
8. Marek Ciesielczyk

Komisja Statutowa
1. Ryszard Ścigała
2. Stanisław Klimek
3. Jacek Łabno
4. Piotr Sak
5. Jan Niedojadło

Komisja Rodziny i Spraw Społecznych
1. Kazimierz Żurowski - przewodniczący
2. Piotr Wójcik
3. Stanisław Klimek
4. Roman Korczak
5. Marian Wardzała
6. Maria Borys – Latała
7. Antoni Zięba
8. Adam Sajdak

Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki
1. Tadeusz Gancarz - przewodniczący
2. Kazimierz Żurowski
3. Piotr Górnikiewicz
4. Stanisław Klimek
5. Roman Korczak
6. Ryszard Ścigała
7. Grzegorz Światłowski
8. Marian Wardzała
9. Józef Gancarz