TARNÓW / Miasto / Tarnowscy radni / Józef Gancarz

Józef Gancarz

trjanuszgancarz

Radny Rady Miejskiej w Tarnowie

Klub radnych: Prawo i Sprawiedliwość

 

Urodziłem się i mieszkam w Tarnowie, jestem żonaty; żona Iwona, córka Agnieszka. Ukończyłem studia wyższe na Politechnice Krakowskiej oraz liczne kursy i szkolenia, posiadam min. dyplom MSP  pozwalający uczestniczyć w konkursach na członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa, pracuję w PZU SA na stanowisku Mobilnego Eksperta Majątkowego.

Byłem radnym miasta Tarnowa w latach 1994-2002 , 2006-2010, w kadencji 1998-2002, Członkiem Zarządu Miasta Tarnowa, współautorem wielu inwestycji które nadal dobrze służą mieszkańcom Tarnowa m.in. tzw. przebicia od ul. Słonecznej do ul Słowackiego, basenu przy ul. Piłsudskiego , hali sportowej przy szkole podstawowej nr 15, budowy Gimnazjum nr 6 i parkingu przy przedszkolu w Krzyżu, remontów i budowy wielu dróg w tym ulicy Schillera, Krzyskiej, Nowodąbrowskiej, Modrzejewskiej, Paderewskiego, Kasprowicza, Bema, Narutowicza, Jaracza oraz ulic w dzielnicy Klikowa. Remontu Szkoły Podstawowej nr 14. Przez moje osobiste  zaangażowanie udało się wspólnie z „działaczami” z dzielnicy Krzyż praktycznie  od podstaw wybudować piękny kompleks sportowy, a klub  „KS ISKRA” wpisał się na stałe w pejzaż Tarnowa.

  Jestem zdecydowanym zwolennikiem ;

-  publicznej służby zdrowia. W naszym mieście musi powstać dodatkowy program lecznictwa dla mieszkańców Tarnowa. Cel - zmniejszenie kolejek do lekarzy specjalistów oraz na zabiegi rehabilitacyjne.

zapewnienia całodobowej opieki stomatologicznej  i okulistycznej.

- wydzielenia przy Szpitalach i przychodniach lekarskich darmowych ogólnodostępnych parkingów dla pacjentów

-  publicznej oświaty, dlatego jestem przeciwny zmianom powodujących likwidację istniejących jednostek oświatowych z właściwą liczebnością uczniów w klasach

- równomiernego przeznaczania publicznych pieniędzy w każdej dzielnicy na inwestycje  – nie może być tzw. zapomnianych ulic i chodników w mieście - zasada solidaryzmu społecznego ; wykorzystanie w tym celu wniosków do budżetu obywatelskiego, uchwał Rad Osiedli i Każdego z mieszkańców naszego miasta

W wyniku przeprowadzonych  wyborów w dniu 16.11.2014 r. zostałem Radnym Rady Miejskiej w Tarnowie jako wspólny kandydat;  PiS, Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro, Stowarzyszenia Prawy Tarnów, NSZZ „S’ i innych ugrupowań prawicowych. Po wyborze Rada Miasta powierzyła mi stanowisko Przewodniczącego Komisji Ekonomicznej.

 

Wnioski:

-------------------------

-------------------------

-------------------------

-------------------------

-------------------------

-------------------------

 

Informacje

W związku z uzyskaniem mandatu Radnego do Rady Miejskiej w Tarnowie w wyborach przeprowadzonych w dniu 16.11.2014 r. chciałem Wszystkim   serdecznie podziękować za otrzymane poparcie.

Krótkie sprawozdanie z mojej pracy w okresie od wyboru do nadal  :

pracarada2015.pdf 200,67 kB

z poważaniem,