TARNÓW / Miasto / Tarnowscy radni / Anna Krakowska

Anna Krakowska

trannakrakowska

Radna Rady Miejskiej w Tarnowie

Klub radnych: Prawo i Sprawiedliwość

 

Urodziłam się w Tarnowie. Należę do pokolenia, które szkołę średnią i studia ukończyło w latach 70-tych.

Jako absolwentka polonistyki (UJ), podjęłam pracę w zawodzie nauczyciela (IV LO w Mościcach), ale również, po zdobyciu odpowiednich kompetencji, zajmowałam się doradztwem i kształceniem nauczycieli, stąd moja kilkuletnia współpraca z Oddziałem Doskonalenia Nauczycieli, a później Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie. Koordynowałam, również, wdrażanie reformy edukacji w zakresie egzaminu maturalnego.

Moją pasją były i są działania, które służą rozwijaniu zainteresowań humanistycznych, szczególnie w zakresie poprawności i kultury języka polskiego.

Dlatego zaangażowałam się w przedsięwzięcia Komitetu Okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego oraz w pracę jurorów konkursów recytatorskich i literackich.

Czuję się również wyróżniona, mogąc wzbogacać działalność naukową Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Okazjonalnie współpracuję także z Klubem Inteligencji Katolickiej.

Związana rodzinnie i zawodowo z dzielnicą, która swój początek wiąże z Państwową Fabryką Związków Azotowych, w 2002 roku współzałożyłam Towarzystwo Przyjaciół Mościc, by spojrzeć na tę bardzo ważną dzielnicę Tarnowa  z perspektywy historycznej, ale też współczesnej – jej obecnych potrzeb, oczekiwań, szans rozwoju.

Darząc wielkim szacunkiem ludzi mądrych i odważnych, przekonana o konieczności politycznych i społecznych przemian, od lat 80 – tych byłam związana z opozycją demokratyczną - nauczycielską NSZZ „Solidarność” oraz Tarnowskim Komitetem Obywatelskim, co zostało uhonorowane „Dukatem Tarnowskim ” w 2009 r.

Chcę też podkreślić, że za swoje życiowe osiągnięcie uważam założenie rodziny.

Mój mąż, fizyk i informatyk, przez wiele lat pracował w Zakładach Azotowych, synowie są absolwentami Politechniki Krakowskiej, a córka kończy studia na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Wypadki historyczne, ale przede wszystkim wychowanie moralno-patriotyczne, które wyniosłam z domu rodzinnego, ukształtowały mój charakter .Nigdy nie miałam wątpliwości co do rangi wartości chrześcijańskich, kultury humanistycznej i budującej człowieka tradycji, zwłaszcza w życiu rodzinnym, ale też społecznym.

Anna Krakowska, radna VII kadencji Rady Miejskiej w Tarnowie.

tel. 691 400 621
email: ekrakowski@poczta.okay.pl

Wybrana z okręgu nr 1, osiedla: Chyszów, Mościce, Strusina.

 

Wnioski: