TARNÓW / Miasto / Dla mieszkańca / Polityka społeczna i zdrowie / Niepełnosprawni / Aktualności dla niepełnosprawnych

80 pilotów służących do uruchamiania dźwiękowego systemu identyfikacji autobusów komunikacji miejskiej trafi do niewidzących i słabowidzących mieszkańców Tarnowa. Sprzęt zostanie użyczony nieodpłatnie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. - To dobry przykład wprowadzania w życie idei inteligentnego miasta, której głównym celem jest rozwiązywanie określonych problemów - podkreśla Roman Ciepiela, prezydent Tarnowa.

W 2016 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje „Program wyrównywania różnic między regionami III”, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie.

Spółdzielnia Socjalna Serwis w partnerstwie z Centrum Inicjatyw Ekologicznych i z Fundacją Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS rozpoczyna realizację Projektu „Łamiemy Bariery – młodzi niepełnosprawni samodzielni i aktywni na rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2016 r. konsultant ds. osób niepełnosprawnych Pan Andrzej Ziembowski pełni dyżury w następujących terminach:

- w każdy czwartek miesiąca w Urzędzie Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4, pokój nr 1, parter, w godzinach 8 00 – 15 00,

- w każdy wtorek miesiąca konsultant wykonuje swoje czynności poprzez dokonywanie wizji w terenie, w godzinach 8 00 – 15 00.

Ruszył nabór do programu dla rodzin opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Wnioski o stypendia można składać do 20 marca.

W miesiącu lutym 2016 r. konsultant ds. osób niepełnosprawnych Pan Andrzej Ziembowski będzie pełnił dyżury w następujących terminach:
- w każdy wtorek miesiąca w Urzędzie Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4, pokój nr 1, parter, w godzinach 8.00 – 15.00,
- w każdy czwartek miesiąca konsultant wykonuje swoje czynności poprzez dokonywanie wizji w terenie, w godzinach 8.00 – 15.00.

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zmienił swoją lokalizację. Od 2 listopada znajduje się przy ul. Goldhammera 3. Zmiana ta podyktowana była przede wszystkim barierami architektonicznymi.

Dorota Budzyńska została przewodniczącą Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Tarnowa. Wyboru składu całego zarządu dokonano podczas pierwszego posiedzenia nowo wybranej Rady, której kadencja potrwa cztery lata. 

Znamy już rozstrzygnięcia tegorocznego etapu wojewódzkiego „Konkursu Lady D. im. Krystyny Bochenek” organizowanego przez Oddział Małopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Krakowie.

Tylko do najbliższego piątku (18.09.2015 r.) organizacje pozarządowe oraz fundacje działające na terenie miasta Tarnowa mogą zgłaszać kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Każdy uprawniony podmiot może zgłosić jednego kandydata na członka Rady.