TARNÓW / Miasto / Dla mieszkańca / Polityka społeczna i zdrowie / Niepełnosprawni / Aktualności dla niepełnosprawnych

GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

W związku z wyborami do organów stanowiących jednostek  samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Prezydent Miasta Tarnowa informuje, że przepisy ustawy z dnia 05 stycznia 2011r.- Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011r. Nr 21, poz.112 z późn.zm.) umożliwiają ustanowienie pełnomocnika, który w imieniu wyborcy odda głos w wyborach.

Dyżur Konsultanta ds. osób niepełnosprawnych Andrzeja Ziembowskiego z dnia 6 listopada 2014 r. zostaje przełożony na 5 listopada 2014 r., w godz. 10.00 – 14.00.

Znamy już wyniki ogólnopolskiego konkurs „Samorząd Równych Szans”. Powody do satysfakcji ma Tarnów, który po raz kolejny został jego laureatem.

W miesiącu wrześniu br. ulegają zmianie terminy dyżurów Konsultanta ds. osób niepełnosprawnych Andrzeja Ziembowskiego.

Pani Elżbieta Pająk uczestniczka Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II prowadzonego przez Fundację REPI zajęła I miejsce w XII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”.

W lipcu br. terminy dyżurów konsultanta ds. osób niepełnosprawnych Andrzeja Ziembowskiego ulegają zmianie z powodu urlopu zdrowotnego. Dyżur z 10 lipca zostaje przełożony na 23 lipca, a dyżur z 17 lipca na 30 lipca. Pozostałe terminy dyżurów bez zmian.

30 listopada 2014 r. tracą ważność dotychczasowe karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Nowe karty są wydawane od 1 lipca.

Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uchwałą nr 9/2014 z dnia 9 czerwca 2014 r. zmieniła termin przyjmowania wniosków w ramach programu „Aktywny samorząd 2014” Moduł I, który obejmuje pomoc w zakresie:

Obecnie obowiązujące karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych stracą ważność 30 listopada 2014 r.

21 maja br. (środa) Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Tarnowie po raz kolejny organizuje w swojej placówce dzień poradnictwa dla niepełnosprawnych w ramach ogólnopolskiej akcji - „Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych w ZUS”.