TARNÓW / Miasto / Dla mieszkańca / Polityka społeczna i zdrowie / Niepełnosprawni / Aktualności dla niepełnosprawnych

Od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2016 r. konsultant ds. osób niepełnosprawnych Pan Andrzej Ziembowski pełni dyżury w następujących terminach:

- w każdy czwartek miesiąca w Urzędzie Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4, pokój nr 1, parter, w godzinach 8 00 – 15 00,

- w każdy wtorek miesiąca konsultant wykonuje swoje czynności poprzez dokonywanie wizji w terenie, w godzinach 8 00 – 15 00.

Ruszył nabór do programu dla rodzin opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Wnioski o stypendia można składać do 20 marca.

W miesiącu lutym 2016 r. konsultant ds. osób niepełnosprawnych Pan Andrzej Ziembowski będzie pełnił dyżury w następujących terminach:
- w każdy wtorek miesiąca w Urzędzie Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4, pokój nr 1, parter, w godzinach 8.00 – 15.00,
- w każdy czwartek miesiąca konsultant wykonuje swoje czynności poprzez dokonywanie wizji w terenie, w godzinach 8.00 – 15.00.

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zmienił swoją lokalizację. Od 2 listopada znajduje się przy ul. Goldhammera 3. Zmiana ta podyktowana była przede wszystkim barierami architektonicznymi.

Dorota Budzyńska została przewodniczącą Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Tarnowa. Wyboru składu całego zarządu dokonano podczas pierwszego posiedzenia nowo wybranej Rady, której kadencja potrwa cztery lata. 

Znamy już rozstrzygnięcia tegorocznego etapu wojewódzkiego „Konkursu Lady D. im. Krystyny Bochenek” organizowanego przez Oddział Małopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Krakowie.

Tylko do najbliższego piątku (18.09.2015 r.) organizacje pozarządowe oraz fundacje działające na terenie miasta Tarnowa mogą zgłaszać kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Każdy uprawniony podmiot może zgłosić jednego kandydata na członka Rady.

Prezydent Miasta Tarnowa ogłasza nabór kandydatów na członków Rady, na podstawie ogłoszenia w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Tarnowa na lata 2015-2019 (Dz. U. Woj. Małopolskiego z 2015 r. poz. 4902).

Z powodu urlopu, dyżury w dniach:

- 28.07.2015 r. (wtorek),

- 30.07.2015 r. (czwartek),

zostają odwołane.

W dniach:

- 10.08.2015 r. (poniedziałek),

- 17.08.2015 r. (poniedziałek),

zostają ustanowione dodatkowe dyżury, które będą odbywały się w godzinach 11.00 – 18.00.

Pozostałe terminy dyżurów bez zmian. 

Pan Andrzej Ziembowski, konsultant ds. osób niepełnosprawnych, będzie przyjmował mieszkańców miasta w siedzibie Urzędu Miasta Tarnowa, przy ul. Nowej 4, w Kancelarii Głównej, pokój nr 1 na parterze, w każdy roboczy wtorek i czwartek w godz. 8.00 – 15.00. Podczas dyżurów, można również skontaktować się z konsultantem telefonicznie nr 14 688 25 53 lub faxem nr 14 688 25 51.