TARNÓW / Miasto / Dla mieszkańca / Polityka społeczna i zdrowie / Niepełnosprawni / Aktualności dla niepełnosprawnych

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zmienił swoją lokalizację. Od 2 listopada znajduje się przy ul. Goldhammera 3. Zmiana ta podyktowana była przede wszystkim barierami architektonicznymi.

Dorota Budzyńska została przewodniczącą Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Tarnowa. Wyboru składu całego zarządu dokonano podczas pierwszego posiedzenia nowo wybranej Rady, której kadencja potrwa cztery lata. 

Znamy już rozstrzygnięcia tegorocznego etapu wojewódzkiego „Konkursu Lady D. im. Krystyny Bochenek” organizowanego przez Oddział Małopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Krakowie.

Tylko do najbliższego piątku (18.09.2015 r.) organizacje pozarządowe oraz fundacje działające na terenie miasta Tarnowa mogą zgłaszać kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Każdy uprawniony podmiot może zgłosić jednego kandydata na członka Rady.

Prezydent Miasta Tarnowa ogłasza nabór kandydatów na członków Rady, na podstawie ogłoszenia w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Tarnowa na lata 2015-2019 (Dz. U. Woj. Małopolskiego z 2015 r. poz. 4902).

Z powodu urlopu, dyżury w dniach:

- 28.07.2015 r. (wtorek),

- 30.07.2015 r. (czwartek),

zostają odwołane.

W dniach:

- 10.08.2015 r. (poniedziałek),

- 17.08.2015 r. (poniedziałek),

zostają ustanowione dodatkowe dyżury, które będą odbywały się w godzinach 11.00 – 18.00.

Pozostałe terminy dyżurów bez zmian. 

Pan Andrzej Ziembowski, konsultant ds. osób niepełnosprawnych, będzie przyjmował mieszkańców miasta w siedzibie Urzędu Miasta Tarnowa, przy ul. Nowej 4, w Kancelarii Głównej, pokój nr 1 na parterze, w każdy roboczy wtorek i czwartek w godz. 8.00 – 15.00. Podczas dyżurów, można również skontaktować się z konsultantem telefonicznie nr 14 688 25 53 lub faxem nr 14 688 25 51.

Z dniem 1 lipca 2015r. Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego rozpoczęła realizację projektu „Nowe możliwości dla osób niepełnosprawnych”. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2015 r.

Oddział Małopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w Krakowie ogłosił „KOKURS LADY D im. Krystyny Bochenek”. Celem Konkursu jest uhonorowanie kobiet z niepełnosprawnością, zamieszkałych na stałe na terenie województwa małopolskiego, wnoszących istotny wkład w różne dziedziny życia społecznego oraz promowanie ich postaw.

W tym roku po raz kolejny Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizuje Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie „Otwarte Drzwi”.