TARNÓW / Miasto / Dla mieszkańca / Polityka społeczna i zdrowie / Karta Tarnowskiego Seniora

Karta Tarnowskiego Seniora

Miasto Tarnów - wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Seniorów poprzez podejmowanie działań mających na celu poprawę ich psychospołecznego funkcjonowania oraz zwiększenie ich udziału w życiu społecznym, od czerwca br. przystąpiło do realizacji Programu Karta Tarnowskiego Seniora, poprzez wprowadzenie Karty Tarnowskiego Seniora.

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROGRAM?
Program adresowany do wszystkich osób w wieku 65+ zameldowanych na terenie miasta Tarnowa. W ramach Programu wydawana jest Karta Tarnowskiego Seniora uprawniająca do korzystania z ciągle rozwijającego się systemu ulg i zniżek.