TARNÓW / Miasto / Dla mieszkańca / Dla niepełnosprawnych / Aktualności dla niepełnosprawnych

30 listopada 2014 r. tracą ważność dotychczasowe karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Nowe karty są wydawane od 1 lipca.

Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uchwałą nr 9/2014 z dnia 9 czerwca 2014 r. zmieniła termin przyjmowania wniosków w ramach programu „Aktywny samorząd 2014” Moduł I, który obejmuje pomoc w zakresie:

Obecnie obowiązujące karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych stracą ważność 30 listopada 2014 r.

21 maja br. (środa) Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Tarnowie po raz kolejny organizuje w swojej placówce dzień poradnictwa dla niepełnosprawnych w ramach ogólnopolskiej akcji - „Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych w ZUS”.

Już po raz drugi w dniach od 5 do 10 maja, organizowane są uroczyste obchody „Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych w Tarnowie”. Tegoroczna uroczystość odbywa się w ramach Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych i współfinansowana jest ze środków Województwa Małopolskiego.

Funkcję tę w Urzędzie Miasta Tarnowa pełni osoba doskonale znająca środowisko osób niepełnosprawnych. Andrzej Ziembowski jest osobą niepełnosprawną, porusza się na wózku inwalidzkim, jest aktywny zawodowo i społecznie. Pełni funkcję wiceprzewodniczącego Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Tarnowa, a dodatkowo osiąga sukcesy w sporcie. Jest mistrzem Polski, złotym medalistą Pucharu Europy, uczestnikiem mistrzostw świata i Paraolimpiady Ateny 2004 w pływaniu osób niepełnosprawnych.

Kiedy i gdzie osobie niepełnosprawnej na wózku trudno poruszać się po mieście, jakie kłopoty mają osoby niewidome chodząc po Tarnowie, jak można pomóc osobie niesłyszącej lub niedosłyszącej - tego wszystkiego będą mogli dowiedzieć się i "poczuć" tarnowianie podczas akcji społecznej "Niepełnosprawny - przekonaj się jak to jest!".

Urząd Miasta Tarnowa informuje w 2014 r. będzie po raz kolejny realizowany Moduł I pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, finansowany ze środków PFRON. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających jego uczestników w życiu społecznym, zawodowym.

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych z powiatów tarnowskiego i dąbrowskiego.

Wyborca niepełnosprawny, wpisany do rejestru wyborców w mieście Tarnowie ma prawo do uzyskiwania informacji dotyczącej wyborów, które są przekazywane na jego wniosek, przez Urząd Miasta działający w imieniu Prezydenta Miasta, telefonicznie, w drukowanych materiałach informacyjnych, lub w formie elektronicznej. We wniosku o udzielenie informacji wyborca podaje nazwisko, imię (imiona) oraz adres stałego zamieszkania.