TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie / Zmiana granic Tarnowa? KONSULTACJE

Zmiana granic Tarnowa? KONSULTACJE

Zmiana granic Tarnowa? KONSULTACJE

Do 8 grudnia potrwają konsultacje z mieszkańcami osiedla Mościce w sprawie  przyłączenia do terenu Tarnowa południowej części Kępy Bogumiłowickiej, leżącej na wschód od Dunajca i na południe od torów kolejowych, na przedłużeniu ulicy Czarna Droga. 

Na przeprowadzenie konsultacji, o które wnioskował prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela, zgodę wyraziła Rada Miejska w Tarnowie. Przypomnijmy – adresowana do prezydenta Tarnowa petycja mieszkańców południowej części Kępy Bogumiłowickiej trafiła do Urzędu Miasta Tarnowa w czerwcu. Jej sygnatariusze podkreślali wielorakie, faktyczne związki z Tarnowem, które chcieliby sformalizować. Zwracali uwagę, że zdecydowanie bliżej i bezpieczniej jest im kierować dzieci do przedszkoli i szkół na terenie Tarnowa.

 

W wyniku spotkania prezydenta Tarnowa z wójtem gminy Wierzchosławice, Zbigniewem Drągiem oraz prowadzonej korespondencji uzyskane zostały informacje z zakresu ewidencji ludności i spraw obywatelskich, ochrony środowiska i infrastruktury technicznej, w tym - dróg, wodociągów i kanalizacji - z zakresu gospodarowania mieniem i geodezji, podatków, opłat lokalnych oraz edukacji. Analiza tych informacji oraz przesłanki, określone ustawą o samorządzie gminnym stały się podstawą podjęcia przez prezydenta Tarnowa inicjatywy w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedla Mościce. Do Urzędu Miasta Tarnowa wpłynęło również pismo części mieszkańców południowej części Kępy Bogumiłowickiej, wyrażających swój sprzeciw wobec przyłączenia ich miejscowości do Tarnowa.

 

Powierzchnia południowej części sołectwa Kępa Bogumiłowicka wynosi 87 hektarów, jej granica z północnej strony przebiega wzdłuż torów kolejowych, aż do rzeki Dunajec, od zachodu - wzdłuż rzeki Dunajec, natomiast od strony południowej Kępa Bogumiłowicka graniczy z Gminą Tarnów, w Zbylitowskiej Górze. Po stronie wschodniej granica przebiega wzdłuż granicy z miastem Tarnowem, z Kępą Bogumiłowicką bezpośrednio sąsiaduje Osiedle Mościce. Wymienionyobszar zamieszkuje 161 mieszkańców, w tym 123 uprawnionych do głosowania, teren liczy 194 działki i 127 budynków, w tym 54 mieszkalne, przebiega przez niego jedna droga publiczna i trzy drogi wewnętrzne. Właścicielem sieci wodociągowej jest Spółka Wodociągi Wierzchosławickie, usługi zaopatrzenia w wodę świadczy Spółka Tarnowskie Wodociągi.

 

Konsultacje z mieszkańcami będą przeprowadzane w ramach zebrań osiedlowych  organizowanych przez prezydenta miasta i organizacje społeczne, działające na terenie Mościc, a harmonogram spotkań zostanie podany do wiadomości publicznej, również na stronie tarnow.pl w zakładce "Konsultacje społeczne z mieszkańcami Mościc - zmiana granic miasta". Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby stale zamieszkujące na obszarze Osiedla Mościce i posiadające czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Tarnowie. O szczegółowym harmonogramie będziemy informować.

 

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XLIV/445/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedla Nr 8 Mościce dotyczących zmiany granic Gminy Miasta Tarnowa odbędą się zebrania osiedlowe, podczas których przeprowadzone będzie głosowanie dotyczące włączenia południowej części obszaru sołectwa Kępa Bogumiłowicka w Gminie Wierzchosławice do Gminy Miasta Tarnowa.

 

Harmonogram zebrań:

  • 23 listopada 2017 r., godz. 17.00, Szkoła Podstawowa Nr 20, ul. Zbylitowska 7 (spotkanie organizowane przez Prezydenta Miasta Tarnowa),
  • 27 listopada 2017 r., godz. 17.30, Hotel Cristal Park, ul. Traugutta 5 (spotkanie organizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Mościc),
  • 4 grudnia 2017 r., godz. 17.00, IV Liceum Ogólnokształcące (ZSO Nr 1), ul. Norwida 22 (spotkanie organizowane przez Prezydenta Miasta Tarnowa),
  • 7 grudnia 2017 r., godz. 17.00, Zespół Szkół Technicznych, ul. Kwiatkowskiego 17 (spotkanie organizowane przez Prezydenta Miasta Tarnowa).

 

Do udziału w konsultacjach uprawnione są osoby stale zamieszkujące na obszarze Osiedla Mościce, posiadające czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.

UCHWAŁA Nr XLIV/445/2017 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE

(dm)

Znaczniki

Archiwalne