TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie / Tarnów z poparciem Komisji Kultury i Środków Przekazu Senatu RP

Tarnów z poparciem Komisji Kultury i Środków Przekazu Senatu RP

Tarnów z poparciem Komisji Kultury i Środków Przekazu Senatu RP

Sukcesem zakończyło się dzisiejsze posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu Senatu RP. Członkowie komisji wnieśli kilka poprawek do Ustawy o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej. Wśród nich była ta, na której tarnowianom zależało najbardziej – zgłoszona przez senatora Czesława Ryszkę – dotycząca art. 4 określającego siedzibę Instytutu.

Komisja większością głosów zadecydowała, że Instytut powinien być zlokalizowany w Tarnowie (za głosowało 8 członków komisji, 3 przeciw, 2 wstrzymało się od głosu). Poprawka senatora Czesława Ryszki zyskała poparcie przewodniczącego komisji senatora Jerzego Fedorowicza, który jednocześnie będzie sprawozdawcą komisji w senacie w zakresie objętym tą poprawką.
Zaprezentowałem w Senacie szereg walorów Tarnowa – miasta ważnego dla relacji węgiersko-polskich. Bardzo się cieszę, że nasze argumenty spotkały się z życzliwością i zrozumieniem – mówi Roman Ciepiela, prezydent Tarnowa.
Projekt ustawy trafi teraz do senatu. O jej procedowaniu będziemy informować na bieżąco.

(lb)

Znaczniki

Archiwalne