TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie / Stowarzyszenie prowadzi punkt opieki nad osobami nietrzeźwymi

Stowarzyszenie prowadzi punkt opieki nad osobami nietrzeźwymi

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, zmiany wchodzą w życie od kwietnia. W myśl porozumienia, opieką nad osobami nietrzeźwymi zajmie się Stowarzyszenie „Ponad Barierami”. Podmiot ten został wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Miasta Tarnowa w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Stowarzyszenie ma doświadczenie w zakresie pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Jego prezes, psycholog kliniczny Maciej Noga podkreśla rolę terapii w procesie wychodzenia z choroby alkoholowej. W prowadzonym przeze mnie punkcie duży nacisk kładziony będzie właśnie na pomoc, zarówno choremu jak i jego bliskim, w tym zakresie – mówi.

Przypomnijmy, w grudniu ub. roku miasto podpisało list intencyjny z tarnowską policją, w sprawie przyjmowania do wytrzeźwienia w areszcie osób, które pod wpływem alkoholu popełniły przestępstwa na terenie miasta, natomiast osoby wymagające opieki, znajdą ją w placówce, którą poprowadzi stowarzyszenie „Ponad Barierami”. W wydzielonych pomieszczeniach budynku przy ul. Tuchowskiej będzie mieć do dyspozycji sześć łóżek dla chorych. Pobyt w punkcie opieki nad osobami nietrzeźwymi będzie bezpłatny.

Nowe zasady postępowania z osobami nietrzeźwymi zatrzymanymi na terenie Tarnowa zaczynają obowiązywać od 1 kwietnia. Jak informowaliśmy, zmiana dotychczasowego systemu jest konieczna. Poprzedni model, funkcjonujący od lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku jest już przeżytkiem i wymaga dostosowania do obowiązujących standardów postępowania wobec osób z chorobą alkoholową i wyzwań współczesności. Przemawiają za tym również względy ekonomiczne. Na prowadzenie punktu opieki nad osobami nietrzeźwymi została w budżecie na 2012 rok zabezpieczona kwota w wysokości 540.000 zł. Dla porównania, koszt działalności Izby Wytrzeźwień w 2011 roku wyniósł około 1,4 miliona złotych. Tzw. „ściągalność” opłat za pobyt w Izbie wynosiła zaledwie dwadzieścia kilka procent.

Znaczniki

Archiwalne