TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie / Rewaloryzacja tarnowskiego Celestatu już pewna

Rewaloryzacja tarnowskiego Celestatu już pewna

Dzięki pieniądzom pozyskanym przez Urząd Miasta Tarnowa zostanie zrealizowany projekt o nazwie „Rewaloryzacja Budynku Bractwa Strzeleckiego w Tarnowie wraz z otoczeniem i adaptacja na potrzeby Galerii Miejskiej”. Już otrzymaliśmy oficjalną informację w tej sprawie. Projekt zakłada zabezpieczenie zabytkowego obiektu Budynku Bractwa Strzeleckiego w Tarnowie oraz przystosowanie go do pełnienia funkcji kulturalnej – siedziby BWA – Galerii Miejskiej. Dzięki europejskim pieniądzom budynek czeka generalny remont wraz z adaptacją otoczenia.

Przygotowany projekt zakłada m.in.:

-wyposażanie zmodernizowanego budynku w sprzęt multimedialny (mobilnego systemu wystawienniczego do wykorzystania wewnątrz budynku (ekspozycje) i na zewnątrz (wystawy plenerowe), stworzenie sali do celów multimedialnych (wykłady, projekcje, festiwale, konferencje, zajęcia edukacyjne) umożliwi zakup ekranu i pełnego systemu nagłośnienia.;

- zakup niezależnych projektorów multimedialnych (3 szt.) umożliwi przeprowadzenie wystaw multimedialnych, działań plenerowych, wykładów, zajęć edukacyjnych. Zakup mobilnej sceny oraz pełnego systemu nagłośnienia, jak również mobilnego systemu oświetlenia (do wykorzystania wewnątrz budynku i na zewnątrz: koncerty, spektakle, happeningi, wydarzenia plenerowe).

Inwestycja będzie współfinansowana przez Małopolski Regionalny Program Operacyjny, Działanie 3.2 Schemat A – Dziedzictwo kulturowe i rewaloryzacja układów przestrzennych. Wartość całego projektu to: 5 456 202,35 zł, natomiast dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 3 273 721,42 zł.

Znaczniki

Archiwalne