TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie / Remont koryta potoku Klikowskiego

Remont koryta potoku Klikowskiego

Remont koryta potoku Klikowskiego

W przyszłym tygodniu ruszyć mają prace przy remoncie koryta potoku Klikowskiego, na odcinku od przepustu w ul. Sadowej do ul. Elektrycznej. Termin ich zakończenia przewidziany jest na 15 listopada.

Do przetargu na wykonanie prac stanęły cztery firmy, przy czym oferta jednej z nich została odrzucona ze względu na rażąco niską cenę. Zwycięzcą przetargu została firma „MEL-DRÓG” Roboty Wodno-Melioracyjne, Drogowe i Budowlane z Zakliczyna.

Zakres robót obejmuje m.in. wycięcie i karczowanie zakrzaczeń ze skarp potoku, oczyszczenie koryta z zalegających gałęzi, korzeni, gruzu czy śmieci, rozebranie nieczynnej sieci kanalizacyjnej zawieszonej na stalowych podporach, jak również rozbiórkę studni betonowych, mostka żelbetowego oraz ogrodzenia z siatki.

Przeprowadzone zostanie także odmulenie dna, przewidziana jest reprofilacja skarp wraz z obsianiem ich trawą oraz odmulenia przepustów: drogowego i kolejowego. W ramach remontu uzupełnione zostaną również ubytki w istniejącej zabudowie z elementów betonowych.

Koszt przeprowadzenia prac wyniesie blisko 660 tysięcy złotych.

(sm)

Znaczniki

Archiwalne