TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie / Nowe nazwy ulic

Nowe nazwy ulic

Kilka ulic w Tarnowie ma mieć swoich patronów. Wskazała ich komisja ds. Nazewnictwa Ulic i Placów Publicznych Rady Miejskiej Tarnowa. O tym czy zaczną obowiązywać, zadecydują na najbliższej sesji, 19 marca, tarnowscy radni.

Nazwy zaproponowano dla ulic w różnych częściach miastach.
Imię majora Adam Boryczki ma nosić ulica prostopadła do gen. Edwarda Rydza-Śmigłego, a generała Tadeusza Bora-Komorowskiego – równoległa do niej. Na tzw. osiedlu nauczycielskim mogą pojawić się ulice: Świętokrzyska (w sąsiedztwie Bieszczadzkiej, Apenińskiej, Tatrzańskiej i Sudeckiej) i Bałkańska (prostopadła do Podhalańskiej, Pienińskiej i Gorczańskiej). Imię Towarzystwa „Sokół” ma nosić plac po zachodniej stronie ulicy Bóżnic.
Pierwsze dwie propozycje to wnioski Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg w Tarnowie, dwie kolejne Tarnowskiego Zarządu Dróg Miejskich a ostatnia Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół Świat-Pracy.
W Tarnowie propozycje nazw ulic mogą zgłaszać: rady osiedla, grupy 20 mieszkańców, partie polityczne, stowarzyszenia, organizacje wyznaniowe, związki zawodowe, prezydent, przewodniczący RM, komisje rady, kluby radnych oraz grupa co najmniej 5 radnych.
Wnioski trafiają do „rejestru nazw dla nowych ulic” i są rozpatrywane w miarę potrzeb i możliwości. Obecnie w rejestrze są m.in. propozycje nazwania tarnowskich ulic lub placów imionami „Rady Europy”, Jacka Kuronia, Aleksandra Małachowskiego, Jacka Kaczmarskiego, Stanisława Opałki i Agaty Mróz-Olszewskiej.

Znaczniki

Archiwalne