TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie / Nabór kandydatów do Rady Sportu

Nabór kandydatów do Rady Sportu

Rozpoczął się nabór kandydatów do Rady Sportu na rozpoczynającą się w roku 2019 czteroletnią kadencję. Do ich zadań należeć będzie m.in. opiniowanie strategii rozwoju, projektu budżetu i projektów uchwał Rady Miejskiej w zakresie kultury fizycznej oraz wniosków o przyznanie wyróżnień, nagród i stypendiów sportowych.

Członkiem Rady Sportu może zostać osoba pełniąca funkcje statutowe we władzach jednego z tarnowskich klubów lub pracująca w nim jako trener albo instruktor. W szczególności dotyczy to przedstawicieli sportów określonych w Strategii Rozwoju Sportu w Mieście Tarnowie do roku 2020 jako dyscypliny priorytetowe. Oprócz jedenastu wybranych w ten sposób osób, w skład rady wchodzić będą przedstawiciele Rady Miejskiej, Urzędu Miasta Tarnowa, instytucji kultury fizycznej Gminy Miasta Tarnowa, Tarnowskiego Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego oraz sportowego środowiska szkół wyższych. W sumie Rada Sportu składać będzie się maksymalnie z szesnastu członków.

Kandydatów zgłaszać można do piątku 4 stycznia do Wydziału Sportu Urzędu Miasta Tarnowa (ul. Mickiewicza, pokój nr 20). Pisemne zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko kandydata, pełnioną funkcję, zgodę na kandydowanie, uzasadnienie zgłoszenia oraz dane zgłaszającego i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania organizacji zgłaszającej zgodnie z jej statutem.

Dokładnych informacji zasięgnąć można w Wydziale Sportu Urzędu Miasta Tarnowa, pod numerem telefonu 14 68 82 455 lub pod adresem m.baran@umt.tarnow.pl.

(sm)

Znaczniki

Archiwalne