TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie / Dziś Dzień Dawców Krwi

Dziś Dzień Dawców Krwi

Światowy Dzień Krwiodawstwa to piękne i mądre święto. Pozwala zwrócić uwagę społeczeństwa zarówno na problemy medyczne związane z zapotrzebowaniem na ten najcenniejszy z leków, jak również na ludzi, którzy z własnej krwi uczynili dar dla innych. Dziś symbolicznie zostali uhonorowani Ci, którzy – oddając im część samych siebie – bezinteresownie pomagają innym.

Początek XXI wieku to okres niezwykle dynamicznego rozwoju technologicznego we wszystkich dziedzinach życia. Ochrona zdrowia i życia ludzkiego jest jednym z tych obszarów, w których systematycznie pojawiają się nowe metody diagnostyczne, produkowana jest nowoczesna i wysokospecjalistyczna aparatura medyczna, pojawiają się coraz skuteczniejsze leki. W tej zmieniającej się sytuacji jest jednak jeden element niezmienny, jeden jedyny lek, który nie ma swojego zamiennika i którego nie można wyprodukować – to ludzka krew.

Wasze poświęcenie dla innych jest tym bardziej cenne, że jest bezinteresowne i anonimowe. Wasza postawa jest godna naśladowania i mam nadzieję, że stawać się będzie inspiracją dla coraz to nowych pokoleń krwiodawców – mówił prezydent Roman Ciepiela podczas uroczystości związanych z obchodami Światowego Dnia Krwiodawstwa.

Spotkanie było okazją do uhonorowania tych członków Klubów HDK PCK, którzy mają największą ilość oddanej krwi i nadal są czynnymi dawcami. Wyróżnienia z rąk prezydenta Tarnowa otrzymali:

 • Andrzej Solak (Klub HDK PCK przy Grupie Azoty S.A.),
 • Marek Mielczarek (Klub HDK PCK przy ATB Tamel w Tarnowie),
 • Karol Jagiencarz (Klub HDK PCK przy MPK sp. z o.o. w Tarnowie),
 • Marek Zaprzałka (Klub HDK PCK przy „Węźle PKP” w Tarnowie),
 • Tomasz Burnat (Klub HDK PCK przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w      Tarnowie),
 • Grzegorz Wiśniowski (Klub HDK PCK przy Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie),
 • Rafał Kapałka (Klub HDK PCK przy Zakładzie Karnym w Tarnowie),
 • Marek Hołda (Klub HDK PCK przy OSP Zakrzów),
 • Tadeusz Kurzawski (Klub HDK PCK Gminy Żabno),
 • Wacław Lech (Klub HDK PCK Gminy Wierzchosławice).

Dzisiejsza uroczystość była także okazją do wręczenia odznak PCK. Doceniając zasługi w realizacji humanitarnych celów Polskiego Czerwonego Krzyża, Kapituła Odznaki Honorowej PCK wyróżniła prezydenta Romana Ciepielę Odznaką Honorową PCK III stopnia. Aktu dekoracji dokonali wiceprezes Polskiego Czerwonego Krzyża Jerzy Kornaus oraz wiceprezes Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK Bartłomiej Bieniasz. Okolicznościowe podziękowania od Oddziału Rejonowego PCK w Tarnowie dla Powiatu Grodzkiego otrzymali dyrektor XVI LO w Tarnowie Ewa Witecka oraz członek zarządu Grupy Azoty S.A. Artur Kopeć.

Dostrzegając działalność szkół wyższych i ponadgimnazjalnych na rzecz honorowego krwiodawstwa w naszym mieście, przyznano dyplomy Rejonowej Rady Honorowego Krwiodawstwa, działającej przy Oddziale Rejonowym PCK w Tarnowie dla Powiatu Grodzkiego, które otrzymali:

 • Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie,
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie,
 • Zespół Szkół Budowlanych w Tarnowie,
 • Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie,
 • Zespół Szkół technicznych w Tarnowie,
 • Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie,
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie,
 • III Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie,
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Tarnowie,
 • XVI Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie,
 • I Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie,
 • Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Tarnowie.

Dyplomy wręczyli prezes Oddziału PCK Stefan Wrona oraz przewodniczący Rejonowej Rady Rafał Kapałka.

(lb)

Znaczniki

Archiwalne