TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie / Do A4 wspólnymi siłami

Do A4 wspólnymi siłami

Ruszyły przygotowania do realizacji projektu „Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie”. Inwestycja pozwoli na lepsze skomunikowanie miejskich terenów inwestycyjnych z powstającą autostradą. W latach 2013 – 2014, zgodnie z decyzją Rady Miejskiej, na opracowanie dokumentacji z budżetu miasta przekazane zostanie 100 tysięcy złotych.

Udział w porozumieniu zmierzającym do powstania nowej drogi zadeklarowały cztery samorządy: województwo małopolskie, powiat tarnowski, gmina Wierzchosławice oraz miasto Tarnów. Zakłada ono opracowanie wymaganej dokumentacji studyjno-koncepcyjnej połączenia wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Postanowiono również, że dokumentacja studyjno-koncepcyjna musi obejmować planowane połączenie tego ciągu z ul. Krakowską w Tarnowie. To jedna z kluczowych inwestycji drogowych dla naszego miasta. Tereny inwestycyjne muszą mieć dobre połączenie z głównymi drogami. Liczymy na owocną współpracę w tym temacie z innymi samorządami – podkreśla prezydent Ryszard Ścigała.

Inwestycja obejmować będzie budowę połączenia węzła autostrady A4 z drogą powiatową nr 1346K, budowę nowego obiektu mostowego na rzece Dunajec, przebudowę drogi powiatowej nr 1346K Tarnów-Wierzchosławice oraz przebudowę ciągu komunikacyjnego ulic Witosa – Kwiatkowskiego - Mościckiego do skrzyżowania z ul. Czystą w Tarnowie.

Koszt opracowania dokumentacji szacowany jest na 400 tys. zł. Kwota ta zostanie podzielona równo pomiędzy sygnatariuszy porozumienia.

Znaczniki

Archiwalne