TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie

Rewitalizacja placu Sienkiewicza zakończona. Inwestycja jest już po odbiorze technicznym. Miejsce to zyskało zupełnie nowy, rekreacyjny charakter.

Podczas ostatniego wieczoru mijającego roku mieszkańcy będą mogli spotkać się na tarnowskim rynku. Będą pokaz sztucznych ogni i wspólne odliczanie ostatnich minut 2011 roku. Tarnowianom i gościom towarzyszyła będzie muzyka odtwarzana z głośników.

W katowickiej archikatedrze odbyły się uroczystości upamiętniające 14. rocznicę sakry biskupiej byłego Ordynariusza Diecezji tarnowskiej arcybiskupa Wiktora Skworca. Po mszy świętej na wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego arcybiskupowi został wręczony tytułu Honorowego Obywatela Miasta Tarnowa.

W tym roku pieniądze zaoszczędzone dzięki zastąpieniu papierowych kartek e-kartkami przekazano na rzecz placówki prowadzonej przez Caritas Diecezji Tarnowskiej. Pracujące w niej siostry Urszulanki zamierzają wykorzystać środki na remont kuchni. To kwota pięciu tysięcy złotych.

Ponad trzy miliony złotych przeznaczy na tę tarnowską inwestycję województwo małopolskie. To dofinansowanie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego działanie 1.1 Schemat B Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego. Prawie półtora miliona dołoży miasto.

Auto Moto Klub Tarnowski organizator 6. Tarnowskiej Moto-Orkiestry zaprasza do licytacji nagród ufundowanych przed gości specjalnych: Adama Gładysza oraz Janusza Kołodzieja.

Święta Bożego Narodzenia to dla większości ludzi spotkania z bliskimi, przyjaciółmi, długie rozmowy, ciepłe gesty, śmiech, gwar i radość. Ten najbardziej rodzinny czas w roku nie sprzyja samotnym. Każdemu, kto kogoś utracił, przebywa sam - jest źle. Dlatego, zwłaszcza wtedy, warto rozejrzeć się dookoła, zastanowić - kogo zaprosić do siebie, by dzięki temu poczuł się lepiej.

Cztery poziomy administracji w jednym miejscu. Tylko w Tarnowie, zawsze przed Bożym Narodzeniem, spotykają się przedstawiciele urzędów wojewódzkiego, marszałkowskiego, miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego. W auli delegatury Urzędu Wojewódzkiego gościli witali wspólnie wojewoda Jerzy Miller, marszałek Marek Sowa, prezydent Ryszard Ścigała oraz starosta Mieczysław Kras. Były kolędy na jazzowo w wykonaniu zespołu Big Contest Band pod wodzą Piotra Pociaska, betlejemskie światło pokoju oraz życzenia.

Mnóstwo prezentów z miasta pod Górą Św. Marcina trafiło do małych pacjentów Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Szpitala Klinicznego. Świąteczne dary zbierano w tarnowskich szkołach, swoją „pulę” dołożył także Prezydent Miasta Tarnowa.

Dom Samotnej Matki w Tarnowie otrzyma w tym roku wsparcie samorządu. Pieniądze trafią do placówki przy ul. Mościckiego 65 prowadzonej przez Caritas Diecezji Tarnowskiej. To dochód z akcji „Daj bliskim swoje ciepło – nie tylko na święta”. Dzięki zastąpieniu papierowych kartek e-kartkami udało się zaoszczędzić około pięciu tysięcy złotych, które zostaną przeznaczone na pomoc potrzebującym.

Znaczniki

Archiwalne