TARNÓW / Galeria / Galeria - Edukacja i Nauka / Galeria - Edukacja i Nauka 2017 / Nagrodzeni w konkursach ekologicznych