TARNÓW / Edukacja / Aktualności

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie wzbogaciło się o nowy sprzęt edukacyjny. To efekt umowy, którą szkoła podpisała ze spółką Tauron Dystrybucja.

Nie lada niespodziankę zrobiły uczennice Centrum Kształcenia i Wychowania OHP podopiecznym Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Promyk”. W ramach prezentu mikołajkowego udały się do Rzuchowej z ofertą usług fryzjerskich.

Druga edycja, organizowanego przez zajmującą się kompleksową komputeryzacją szkolnictwa wrocławską firmę komputerową „Vulcan”, ogólnopolskiego konkursu „Razem od 30 lat”, była wyjątkowa dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie.

Zmieniająca się od 1989 roku rzeczywistość gospodarcza w Polsce wymagała wysokokwalifikowanych kadr menadżerskich. Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom i potrzebom młodzieży, w roku szkolnym 1993/94 w II Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie powstała klasa o profilu menadżerskim. Patronat nad nią objęła Akademia Ekonomiczna w Krakowie.

Uczennice XVI Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie, Ewelina Laska oraz Edyta Prusak, zajęły pierwsze miejsce w odbywającym się w Trzebini VIII Festiwalu Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej.

Pracownia Fryzjerska Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przyłączyła się do akcji na rzecz solidarności z chorymi, którzy w wyniku leczenia stracili włosy.

Radość, duma i ogromny entuzjazm towarzyszył uczniom z samorządu szkolnego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, którzy zorganizowali event niepodległościowy. Wszystko po to, aby uczcić 100 lat niepodległej Polski.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie po raz kolejny została najchętniej wybieraną uczelnią zawodową w Polsce. Na szczycie listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego tarnowska szkoła znalazła się już po raz czwarty, powiększając przewagę nad drugą w tym zestawieniu uczelnią w Białej Podlaskiej do ponad dwudziestu procent.

Przed rokiem „złoto”, w tym - „srebro”. Podczas uroczystej Gali Sportu Akademickiego w Katowicach przedstawiciele Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie odebrali srebrny medal oraz pamiątkową statuetkę za zajęcie drugiego miejsca w klasyfikacji końcowej Akademickich Mistrzostw Polski. KU AZS PWSZ potwierdził tym samym przynależność do ścisłej polskiej czołówki.

Po raz pierwszy w historii ZST i Grupy Azoty S.A. przeprowadzono wspólne ćwiczenia przygotowujące szkołę i zakłady chemiczne do działań w przypadku awarii zagrażającej bezpieczeństwu sąsiadujących ze sobą jednostek.

Znaczniki

Archiwalne