TARNÓW / Biznes / Małopolska Nagroda Gospodarcza 2017

Małopolska Nagroda Gospodarcza 2017

Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Jacek Krupa ma zaszczyt zaprosić przedsiębiorców, instytucje oraz organizacje gospodarcze do zgłaszania kandydatur do Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 2017.

Małopolska Nagroda Gospodarcza jest przyznawana, jako uhonorowanie najlepszych przedsiębiorców Województwa Małopolskiego, którzy wyróżniają się innowacyjnością, wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań oraz aktywizowaniem regionalnej gospodarki, przyczyniając się jednocześnie do rozwoju przedsiębiorczości w naszym województwie.

nagroda_gospodarcza_1

 

Nagroda przyznawana jest w następujących kategoriach:

1) mały przedsiębiorca

2) średni przedsiębiorca

3) duży przedsiębiorca

 

Laureatów Nagrody wskaże Małopolska Rada Gospodarcza, grono ekspertów – praktyków z otoczenia biznesu oraz profesorów największych małopolskich uczelni. Laureaci otrzymają statuetkę Małopolskiej Nagrody Gospodarczej oraz prawo do posługiwania się tytułem „Laureat Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 2017 w kategorii mały przedsiębiorca/średni przedsiębiorca/duży przedsiębiorca”.

 

Ponadto Laureaci zostaną zgłoszeni przez Marszałka Województwa Małopolskiego do Nagrody Gospodarczej przyznawanej przez Prezydenta RP.

 

Szczegółowe informacje dotyczące warunków, jakie powinni spełniać kandydaci określa Regulamin Małopolskiej Nagrody Gospodarczej. https://www.malopolska.pl/aktualnosci/biznes-i-gospodarka/malopolska-nagroda-gospodarcza-2017

 

Warunkiem kandydowania jest złożenie wniosku o przyznanie Nagrody w wersji papierowej i elektronicznej według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu Małopolskiej Nagrody Gospodarczej w terminie do 30 czerwca 2017 r. https://bip.malopolska.pl/api/files/1601318

 

Warunkiem kandydowania jest złożenie wniosku o przyznanie Nagrody w wersji papierowej i elektronicznej według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu Małopolskiej Nagrody Gospodarczej w terminie do 30 czerwca 2017 r.

 

Wnioski o przyznanie Nagrody należy przesyłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Małopolska Nagroda Gospodarcza 2017” na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Rozwoju Gospodarczego
ul. Racławicka 56
30-017 Kraków

lub składać w sekretariacie Departamentu Rozwoju Gospodarczego: III piętro, pokój 352.