TARNÓW / Biznes / Dla inwestora / Kompleksowa obsługa inwestora

Kompleksowa obsługa inwestora

 

 

W ramach kompleksowej obsługi inwestora zapewniamy wsparcie począwszy od przedstawienia oferty klientowi (zarówno tej będącej w posiadaniu Gminy Miasta Tarnowa jak i osób prywatnych) poprzez analizę dostępnych źródeł dofinansowania, możliwości skorzystania z ulg podatkowych oraz monitoring procedur administracyjnych w Urzędzie.
Zakres i rodzaj możliwego wsparcia zależy w głównej mierze od charakteru inwestycji i zapotrzebowania inwestora. Oferta inwestycyjna przygotowywana jest indywidualnie z uwzględnieniem takich parametrów jak: lokalizacja, zapotrzebowanie na teren oraz infrastrukturę techniczną, ograniczenia planistyczne czy też dostępność komunikacyjną.

 

 

Wydział Rozwoju Gospodarczego , ul. Mickiewicza 6 , pok. 116, tel: 14 68 82 800, 14 68 82 821