TARNÓW / Biznes / Aktualności biznesowe

W poniedziałek, 5 marca, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Tarnowie odbędzie się spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poświęcone wdrażaniu bonów rozwojowych w województwie małopolskim.

Z dniem 24 stycznia 2018 r. utworzony został rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (dalej rejestr) (Komunikat Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2018 r. M.P. z 2018 r., poz. 118). Rejestry są prowadzone przez marszałków województw. 

Do końca lutego br. trwa nabór wniosków do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek (POIR.03.02.01-IP.03-00-004/17). Specjalna pula środków (400 mln zł) dedykowana jest miastom średnim.

Państwowa Szkoła Zawodowa w Tarnowie zaprasza na kolejne Seminarium Naukowe PWSZ poświęcone, tym razem, badaniom sytuacji geologicznej Tarnowa. Prelegent, dr inż. Tomasz Bardel, wykonał kilka tysięcy odwiertów, poświęcił wiele miesięcy ciężkiej pracy zarówno w terenie, jak i w pracowni, co finalnie dało efekt w postaci pierwszego od ponad siedemdziesięciu lat kompleksowego opracowania dotyczącego uwarunkowań geologicznych Tarnowa.

3 dni intensywnych spotkań, networkingu oraz poszukiwania kooperantów i partnerów. W ten sposób można podsumować kolejny z zakończonych elementów projektu Business Boost for Małopolska realizowany przez Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Tarnowa. Na przełomie stycznia i lutego 10 przedsiębiorców reprezentujących sektor MŚP z Małopolski, wzięło udział w XXVI Międzynarodowych Targach Sprzętu Elektrycznego i Systemów Zabezpieczeń ELEKTROTECHNIKA 2018.

Zgodnie z art. 50 ust.1 pkt 5b i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r, poz. 21) podmiot transportujący odpady ma obowiązek dokonać wpisu do prowadzonego przez marszałka województwa rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy (obowiązek nie dotyczy podmiotów transportujących  własne, wytworzone przez siebie odpady).

Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do dziesięciu osób, o obrotach nieprzekraczających dwa miliony euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT).

10 firm, uczestników projektu "Business Boost for Małopolska" weźmie udział w XVI Międzynarodowych Targach Sprzętu Elektrycznego i Systemów Zabezpieczeń ELEKTROTECHNIKA 2018 w Warszawie, które rozpoczną się 31 stycznia i potrwają do 2 lutego.

„Klub Integracji Społecznej na terenie subregionu tarnowskiego”, to projekt realizowany przez Fundację im. Hetmana Jana Tarnowskiego wspólnie z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Aktywne poszukiwanie inwestorów jest nierozłącznie związane z atrakcyjnymi oraz odpowiednio przygotowanymi nieruchomościami.
Tarnów w swojej ofercie posiada kilkaset hektarów gruntów, które oferowane są potencjalnym inwestorom. Aby dodatkowo wzmocnić potencjał terenowy Wydział Rozwoju Gospodarczego zaprasza prywatnych właścicieli nieruchomości położonych na terenie gmin Aglomeracji Tarnowskiej, z przeznaczeniem produkcyjno-usługowym do bezpłatnego zamieszczania swoich ogłoszeń na specjalnym portalu internetowym: www.investintarnow.pl.