TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa / Zarządzanie kryzysowe - telefony

Zarządzanie kryzysowe - telefony

Telefony, pod które można dzwonić w razie wystąpienia zagrożeń

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tarnowie

 

w godzinach pracy Urzędu Miasta Tarnowa

Wydział Bezpieczeństwa Publicznego w Urzędzie Miasta Tarnowa, ul. Nadbrzeżna Dolna 7, 33-100 Tarnów

tel. 14 688 27 30, 14 688 27 31, kom. 504 044 039, 725 450 345, faks 14 688 27 30

e-mail: bezpieczenstwo@umt.tarnow.pl

 

po godzinach pracy Urzędu Miasta Tarnowa

Straż Miejska w Tarnowie, ul. Nadbrzeżna Dolna 7, 33-100 Tarnów

tel. alarmowy 986, tel. 14 621 14 25, 14 622 35 51, faks 14 621 55 28

e-mail: oficer@umt.tarnow.pl

 

 

Sygnaly_alarmowe

Monitoring powodziowy - sprawdź

  Ostrzeżenia meteorologiczne - sprawdź

SMS z Urzędu Miasta