TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa / Współpraca z NGO / Współpraca z NGO / Oferty składane w trybie pozakonkursowym - małe granty

Oferty składane w trybie pozakonkursowym - małe granty

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach tzw. małych grantów wspierane mogą być zadania publiczne o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniające łącznie następujące warunki:

1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł;

2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

 

Do pobrania:

2018

88) Oferta Polskiego Związku Filatelistów:

86) Oferta Fundacji Wspierania Inicjatyw i Twórców w Zakresie Sztuki Filmowej i Teatralnej MONSIGNORE

85) Oferta Stowarzyszenia "Mamy Tarnów"

84) Oferta Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół – Świat Pracy

83) Oferta Stowarzyszenia KANON

82) Oferta Stowarzyszenia SIEMACHA

81) Oferta Stowarzyszenia AD MAXIMAM

80) Oferta Stowarzyszenia AD MAXIMAM

79) Oferta Fundacji im. Jana Szczepanika

78) Oferta Komitetu Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie

77) Oferta Stowarzyszenia Nowe Przestrzenie

76) Oferta Stowarzyszenia ICH LEPSZE JUTRO

75) Oferta Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej

2017

74) Oferta Małopolskiej Fundacji „Empatia”

73) Oferta Stowarzyszenia „Radość – Dobro – Nadzieja”

72) Oferta Stowarzyszenia SIEMACHA

71) Oferta Stowarzyszenia MAMY TARNÓW

70) Tarnowskie Towarzystwo Fotograficzne

69) Fundacja im. Jana Szczepanika

68) Instytut Fotografii i Filmu

67) Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie

66) Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół – Świat Pracy

65) Stowarzyszenie KANON

64) Stowarzyszenie MADE IN TARNÓW

63) Stowarzyszenie Nowe Przestrzenie

62) Fundacja im. Jana Szczepanika

62) Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

61) Tarnowska Organizacja Turystyczna

60) Stowarzyszenie Taneczne STARDANCE

59) Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

58) Partnerstwo Dla Przyszłości

57) Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola Pod Stokrotką

56) Fundacja Wspierania Więzi Lokalnych „Linking Foundation”

2016

55) Stowarzyszenie AD MAXIMAM

54) Stowarzyszenie „Radość – Dobro - Nadzieja"

53) Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych i Regionalnych Emagra

52) Tarnowskie Towarzystwo Kulturalne

51) Fundacja Społeczna „PROGRES”

50) Stowarzyszenie „Radość – Dobro - Nadzieja"

49) Tarnowska Organizacja Turystyczna

48) Tarnowskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „PAŁAC”

47) Fundacja Społeczna „PROGRES”

46) Stowarzyszenie Taneczne „KLASA – TARNÓW”

45) Tarnowskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych

44) Stowarzyszenie "Promocja Rozwój Obywatel PROTARNÓW"

43) Fundacja Prodriver

42) Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie

41) Stowarzyszenie SIEMACHA

40) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tarnowie

Oferta PSOUU.pdf 295,37 kB

39) Stowarzyszenie AD MAXIMAM

38) Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

37) Fundacja Klikowska Ostoja Polskich Koni

36) Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie

35) Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego

2015

34) Caritas Diecezji Tarnowskiej

33) Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej

32) Fundacja Społeczna PROGRES

31) Fundacja Prodriver

30) Fundacja Klikowska Ostoja Polskich Koni

29) Stowarzyszenie ICH LEPSZE JUTRO

28) Fundacja Społeczna PROGRES

27) Stowarzyszenie „Kanon"

26) Fundacja „Kromka Chleba”

25) Tarnowskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Pałac”

24) Tarnowskie Towarzystwo Kulturalne

23) Fundacja Kultury i Sztuki – „I KROPKA”

22) ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO Chorągiew Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Hufiec Tarnów im. Gen. Józefa Bema

Oferta ZHP.pdf 170,51 kB

21) Polski Komitet Pomocy Społecznej

Oferta.PKPS.pdf 197,19 kB

20) Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Świat Pracy

19) Stowarzyszenie Zamek Tarnowski

18) Stowarzyszenie KANON

17) Stowarzyszenie Senior na Czasie

16) Uniwersytet Trzeciego Wieku przy MWSE

15) Stowarzyszenie Przyjaciół Podola

14) Towarzystwo Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Świerczkowiacy

13) Stowarzyszenie Miasta w Internecie

12) Stowarzyszenie To, co wspólne

11) Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Tarnowie

Oferta.pdf 6,80 MB

10) Polski Czerwony Krzyż

PCK -Krew Darem Życia .pdf 2,86 MB

9) Tarnowskie Towarzystwo Przyjaciół Węgier

Tarnowskie Towarzystwo Przyjaciół Węgier.pdf 2,09 MB

 

8) Fundacja im. Jana Szczepanika

Fundacja im. Jana Szczepanika.pdf 2,40 MB

 

7) Stowarzyszenie Zamek Tarnowski

Stowarzyszenie Zamek Tarnowski.pdf 4,51 MB

 

6) ARKA

ARKA.pdf 5,97 MB

 

5) Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy dla Powiatu Grodzkiego w Tarnowie

Motoserce.pdf 5,00 MB

 

4) Polski Komitet Pomocy Społecznej

PKPS.pdf 6,39 MB

 

3) Caritas Diecezji Tarnowskiej

CaritasDiecezjiTarnowskiej.pdf 3,38 MB

 

2) Instytut Akcji Katolickiej Diecezji tarnowskiej

AkcjaKatolicka.pdf 3,34 MB

 

1) Stowarzyszenie „Bądźmy razem”

StowarzyszenieBadzmyRazem.pdf 4,00 MB