TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa / Współpraca z NGO / Współpraca z NGO / Baza organizacji pozarządowych

Baza organizacji pozarządowych

Urząd Miasta Tarnowa, w ostatnim okresie czasu zaktualizował posiadane informacje nt. tarnowskich NGO. Pozyskane informacje posłużyły do stworzenia bazy danych, która jest dostępna na stronie: www.tarnow.pl/index.php/pol/Miasto/Urzad-Miasta-Tarnowa/Wspolpraca-z-NGO/Wspolpraca-z-NGO/Baza-organizacji-pozarzadowych.

Stworzona baza będzie spełniać dwa zadania. Pierwszym z nich jest ułatwienie kontaktu Urzędu Miasta Tarnowa z organizacjami, poprzez przekazywanie podmiotom trzeciego sektora informacji dotyczących ich bieżącej działalności (m.in. o ogłaszanych konkursach, możliwości pozyskania środków finansowych z innych źródeł, zmianach przepisów prawa, możliwości skorzystania z doradztwa i porad, organizowanych szkoleniach, czy też o konsultacjach społecznych), drugim natomiast zapoznanie mieszkańców Tarnowa z szeroką ofertą organizacji funkcjonujących na terenie miasta i działających społecznie na ich rzecz, co może przyczynić się do pozyskania przez te organizacje nowych członków, wolontariuszy lub darczyńców

Formularz wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną należy dostarczyć na adres Urząd Miasta Tarnowa, Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Współprac y z Organizacjami Pozarządowymi, ul. Goldhammera 3, 33-100 Tarnów lub przesłać jego skan na adres b.bykowski@umt.tarnow.pl.

Informacje pod nr tel. 14 68 82 442.

01.10.2018.xls 101,50 kB

Formularz: