TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa / Współpraca z NGO / Galeria - NGO / Warsztaty edukacyjne z SIEMACHĄ