TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa / Współpraca z NGO / Galeria - NGO / Spotkanie opłatkowe Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie