TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa / Współpraca z NGO / Galeria - NGO / Spotkanie opłatkowe Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną