TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa / Współpraca z NGO / Aktualności NGO / Znamy laureatów nagrody Amicus Hominum 2017

Znamy laureatów nagrody Amicus Hominum 2017

Wśród tegorocznych nagrodzonych znalazł się przedstawiciel Tarnowa. Wyróżnienie w kategorii "Sport i edukacja" otrzymała Anna Mach, dyrektor Zespołu Szkół Niepublicznych Stowarzyszenia „Siódemka” i prezes Stowarzyszenia "Siódemka".

Anna Mach jest osobą znana w tarnowskim środowisku związanym z edukacją. To właśnie ona była główną  pomysłodawczynią uratowania przeznaczonej do likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 7 w Tarnowie. Wraz z grupą inicjatywną powołała Stowarzyszenie "Siódemka" w Tarnowie, które zajęło się prowadzeniem Zespołu Szkół Niepublicznych Stowarzyszenia "Siódemka".

Dzisiaj szkoły i przedszkole cieszą się opinią placówki, w której dzieci maja stworzone doskonałe warunki do wszechstronnego rozwoju. Od początku istnienia zespołu jest jego dyrektorką i główna siła napędową. Na co dzień angażuje się w życie szkoły nie trzymając się sztywnych norm. Jest otwarta na każde przedsięwzięcie, które może przysłużyć się rozwojowi dzieci i kształtowaniu odpowiednich postaw w młodym pokoleniu. Poszukuje różnych programów, grantów, które pomagają edukację i wychowanie uczynić atrakcyjnymi i wszechstronnymi.

Zaprasza do szkoły różnych gości, którzy opowiadając o swoim życiu, pracy zawodowej i pasjach pokazują uczniom, że trzeba wierzyć w siebie i wytrwale dążyć do celu. Organizując różne wydarzenia w szkole nie tylko oczekuje od pracowników działań, ale przede wszystkim sama jest aktywna i mobilizuje innych do działania. Wraz z pracownikami udało jej się zmienić opinię środowiska o dawnej SP nr 7 i zbudować niepubliczną placówkę, w której się wymaga i równocześnie dużo daje podopiecznym.

Anna Mach została wskazana do nagrody przez Prezydenta Miasta Tarnowa Romana Ciepielę ze względu na osiągnięcia na rzecz rozwoju edukacji w Tarnowie oraz długoletnie zaangażowanie w pracę z tarnowskimi dziećmi oraz młodzieżą.

Nagroda Samorządu Województwa Małopolskiego „Amicus Hominum” ustanowiona w 2006 roku ma na celu wyróżnienie osób, które działają na rzecz dobra innych i swoją bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka. Nagroda promuje ideę wolontariatu i ma charakter honorowy.

Celem konkursu jest wyróżnienie osób, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka  i w swoich działaniach kierują się zasadą niesienia pomocy i służby dla innych, jak również promocja i popularyzacja właściwych wzorców społecznych. Zgłoszenia do konkursu mogą dokonywać zarówno organizacje pozarządowe i inne organizacje społeczne; inne osoby prawne; kościoły i związki wyznaniowe; osoby fizyczne oraz organy administracji publicznej.

Więcej na temat nagrodzonych oraz samej uroczystości na stronie https://www.malopolska.pl/aktualnosci/sprawy-spoleczne-i-rodzina/znamy-laureatow-nagrod-krysztaly-soli-i-amicus-hominum