TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa / Współpraca z NGO / Aktualności NGO / Zdobądź środki na aktywizację seniorów

Zdobądź środki na aktywizację seniorów

Zarząd województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej. Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom, prowadzącym działalność pożytku publicznego, realizacji zadań w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób  starszych.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie   oferty w terminie do dnia 22.02.2017 r., godz. 12.00 (liczy się data wpływu oferty do siedziby ROPS w Krakowie).

Więcej na https://bip.malopolska.pl/ropswkrakowie,a,1286102,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-z-obszaru-pomocy-spo.html.