TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa / Współpraca z NGO / Aktualności NGO / Zbiór Tarnowsko-Galicyjskiej Biblioteki Cyfrowej powiększony kolejny raz

Zbiór Tarnowsko-Galicyjskiej Biblioteki Cyfrowej powiększony kolejny raz

Po dwóch latach udanej współpracy (w 2015 i 2016 roku) z Urzędem Miasta Tarnowa, Stowarzyszenie „Cyfrowa Galicja”, prowadzące Tarnowski-Galicyjską Bibliotekę Cyfrową (T_GBC), także w 2017 roku uzyskało dofinansowanie w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Tarnowa. Dzięki temu wsparciu oraz przeprowadzonej przez stowarzyszenie digitalizacji udało się w znaczącym zakresie zwiększyć zasób obiektów dostępnych w T-GBC w formie cyfrowej.

W ramach zeszłorocznego projektu, obok niejako standardowych dla „Cyfrowej Galicji” spraw związanych z szeroko pojętą kulturą, jak i Tarnowem, główny nacisk położono na zdjęcia, dokumenty i wydawnictwa związane z okresem monarchii Austro-Węgier, I wojną światową i przede wszystkim z odzyskaniem przez Polskę niepodległości oraz z II Rzeczpospolitą. 

Szczególne miejsce w tym zbiorze zajmują te materiały, które dotyczą Legionów Polskich i Marszałka Józefa Piłsudskiego. Teraz zeskanowane pozycje są dostępne dla każdego zainteresowanego bezpłatnie, podobnie jak i wszelkie inne zamieszczone na stronie Tarnowsko-Galicyjskiej Biblioteki Cyfrowej.

Ogółem objętość zdigitalizowanego materiału udostępnionego w ramach projektu współfinansowanego z budżetu gminy Miasta Tarnowa wyniosła około 11 tysięcy skanów. Pomogą one poszerzyć wiedzę na temat naszej wspólnej historii tak tej ogólnokrajowej, jak i regionalnej. Ponownie zmniejszyło się także ryzyko zaginięcia często niezwykle cennych informacji, w razie gdyby zniszczeniu uległy oryginały dokumentów. 

Stowarzyszenie „Cyfrowa Galicja” zaprasza do odwiedzania swojej biblioteki i zapoznania się z efektami ostatnich prac. Liczy też na to, że ten kolejny już zrealizowany wspólnie z UM Tarnowa projekt będzie przyczynkiem do umocnienia stałej współpracy z władzami Miasta, jako że przyniesie ona korzyści nie tylko obu zaangażowanym w nią stronom, ale przede wszystkim Czytelnikom (których do tej pory było ponad 1 600 000), niezależnie od miejsca ich zamieszkania.

Rezultaty pracy stowarzyszenia można oglądać pod adresem http://bc.cyfrowagalicja.pl/dlibra.

projekt wspolfinansowany