Wsparcie od Hetmana

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego uprzejmie informuje, że planowana jest rekrutacja na udzielenie wsparcia szkoleniowo–doradczego przed dotacją w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski”.

Dokumentacja, która reguluje kwestie związane ze staraniem się o przyjęcie do projektu w związku z rekrutacją na udzielenie wsparcia szkoleniowo–doradczego obligatoryjnego przed udzieleniem dotacji na utworzenie miejsca pracy w nowym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym realizowanego w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski” dostępna jest na stronie internetowej: http://es.malopolska.pl/aktualnosci/article/rekrutacja-na-udzielenie-3/  

Nabór dokumentów rekrutacyjnych planowany jest w dniach od 12 do 26 kwietnia 2017r. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Inkubatora Ekonomii Społecznej, ul. Św. Anny 5, 33-100 Tarnów oraz pod numerem telefonu: 14 307 01 31.