TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa / Współpraca z NGO / Aktualności NGO / Ruszają prace nad programem współpracy na 2019 r.

Ruszają prace nad programem współpracy na 2019 r.

Zapraszamy tarnowskie organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do włączenia się w proces przygotowywania programu współpracy na 2019 r.

Uprzejmie informuję, że ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania corocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy.

W związku z przystąpieniem do prac nad projektem „Programu współpracy Gminy Miasta Tarnowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”, informuję o możliwości przedstawienia i konsultacji swoich propozycji odnośnie do ww. programu z dyrektorami oraz pracownikami wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta Tarnowa:

1. Wydział Kultury (Rynek 7) – dyr. Marcin Sobczyk (pok. 13), Marek Popiel (pok. 12), tel. 14 68 89 095/096,

2. Wydział Komunikacji Społecznej (Rynek 7) – dyr. Maria Zawada-Bilik (pok. 14), 14 68 89 093, Łukasz Urbanek (pok. 11), tel.  14 68 89 094,

3. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ul. Goldhammera 3):

a) Referat Zdrowia dyr. Wiesław Izworski (pok. 311), tel. 14 68 82 836,

b) Referat Polityki Społecznej z-ca dyr. Irena Stelmaszczuk-Nyczaj (pok. 311), tel. 14 68 82 836,

4. Wydział Spraw Obywatelskich (ul. Nowa 4) – dyr. Robert Rogala (pok. 214), tel. 14 68 82 710, Edyta Wawryka (pok. 214), tel. 14 68 82 813,

5. Wydział Sportu (ul. Mickiewicza 2) – dyr. Marek Baran (pok. 21), tel. 14 68 82 455,

6. Wydział Edukacji (ul. Mickiewicza 2) – dyr. Bogumiła Porębska (pok. 231), tel. 14 68 82 465,

7. Wydziału Rozwoju Gospodarczego (ul. Mickiewicza 6) – dyr. Agnieszka Batko (pok. 116), tel.  14 68 82 821, Agnieszka Klimek (pok. 116), tel. 14 68 82 820.

W przypadku zagadnień dotyczących innych obszarów współpracy proszę o kontakt z dyrektorami właściwych wydziałów UMT, a w razie pytań z Panem Bartoszem Bykowskim - Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. Goldhammera 3, pok. 208, tel. 14 68 82 442.

Dyrektorzy oraz pracownicy ww. wydziałów będą do Państwa dyspozycji w terminie do 7 września br. po wcześniejszym umówieniu spotkania.

Pismo Zastępcy Prezydenta Miasta Tarnowa Doroty Krakowskiej: