TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa / Współpraca z NGO / Aktualności NGO / Prowadzenie Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnej - otwarty konkurs ofert

Prowadzenie Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnej - otwarty konkurs ofert

Prezydent Miasta Tarnowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn.: WZP–RPS-1 ,,Prowadzenie Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnej”. Termin składania ofert mija 24 stycznia 2017 r.

Szczegółowe informacje (zarządzenie nr 04/2017) dostępne są pod adresem http://www.tarnow.pl/index.php//Miasto/Urzad-Miasta-Tarnowa/Wspolpraca-z-NGO/Konkursy-ofert/Konkursy-2017.