TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa / Współpraca z NGO / Aktualności NGO / Pierwsze konkursy na 2015 rok zostały ogłoszone

Pierwsze konkursy na 2015 rok zostały ogłoszone

Urząd Miasta Tarnowa informuje, żę ogłoszone zostały otwarte konkursy ofert na zadania priorytetowe z obszarów polityki społecznej, zdrowia oraz sportu.

Oferty konkursowe na zadania:
 
1) z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej można składać do 19 grudnia 2014 r.
 
2) z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn:
„Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej,
„Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej z miejscami opieki specjalistycznej”,
„Prowadzenie punktu opieki nad osobami nietrzeźwymi zatrzymanymi na terenie miasta Tarnowa”,
„Program opieki domowej dla obłożnie i terminalnie chorych (prowadzenie wypożyczalni sprzętu medycznego)”
można składać do 12 grudnia 2014 r.
 
Zarządzenia ogłaszające poszczególne konkursy można znalźć w BIP Gminy Miasta Tarnowa oraz na stronie: http://www.tarnow.pl/index.php/pol/Miasto/Urzad-Miasta-Tarnowa/Wspolpraca-z-NGO/Konkursy-ofert/Konkursy-2015.