TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa / Współpraca z NGO / Aktualności NGO / Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowa...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2017 r. pn. „Naukowe Inspiracje – Ciekawe i Kreatywne”

Zarząd województwa ogłosił właśnie konkurs „Naukowe Inspiracje – Ciekawe i Kreatywne”. Na finansowe wsparcie mogą liczyć niebanalne projekty edukacyjne, które promują wyniki najnowszych badań naukowych. Wnioski o dofinansowanie można składać do 13 marca br. Do podziału jest w sumie 180 tys. zł z budżetu województwa.

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się m.in. organizacje pozarządowe. Wnioski należy składać do 13 marca 2017 osobiście na dzienniku podawczym urzędu  marszałkowskiego województwa  małopolskiego (w godzinach 8.00 - 16.00, ul.  Racławicka  56,  30-017  Kraków, parter nowego budynku) lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem:  „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2017 r.  pn.  „Naukowe Inspiracje – Ciekawe i Kreatywne” na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków. Uwaga: decyduje data wpływu.

Więcej na http://bip.malopolska.pl/umwm,a,1290963,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-obszarze-nauki-szk.html.