TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa / Współpraca z NGO / Aktualności NGO / Otwarty Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze promocji i organizacji wolontariatu w 2017 roku

Otwarty Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze promocji i organizacji wolontariatu w 2017 roku

W ramach realizacji zadania wspierane będą działania polegające w szczególności na popularyzacji idei wolontariatu, zrealizowaniu kampanii społecznej promującej wolontariat, stworzeniu warunków sprzyjających zaangażowaniu się mieszkańców Małopolski w wolontariat, profesjonalizacji działań wolontariuszy w organizacjach pozarządowych (rozwój wolontariatu kompetencji i promocji wolontariatu pracowniczego.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w terminie do 30 marca 2017 roku do godz.16.00.

Szczegóły na http://bip.malopolska.pl/umwm,a,1299942,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-obszarze-promocji-.html.