TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa / Współpraca z NGO / Aktualności NGO / Otwarte konkursy ofert w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania

Otwarte konkursy ofert w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania

Prezydent Miasta Tarnowa ogłosił kolejne otwarte konkursy ofert na realizacje zadań publicznych w 2017 roku przy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Oferty można składać na realizację następujących zadań:

a) WED-1 „Prowadzenie centrum systemowego rozwoju dzieci i młodzieży”,
b) WED-2 „Organizacja wolnego czasu młodzieży szkolnej poprzez prowadzenie zajęć pozaszkolnych w szczególności artystycznych, w tym w integracji z niepełnosprawnymi”,
c) WED-3 „Organizacja atrakcyjnych form demokratycznego dyskutowania młodzieży wzmacniających ich większe zaangażowanie społeczne i lepsze rozumienie problemów”,
d) WED- 4 „Organizacja atrakcyjnych form zajęć o charakterze cyklicznym dla dzieci  z tarnowskich przedszkoli, rozwijających ciekawość świata i zainteresowania z różnych dziedzin wiedzy”,
e) WED-5 „Zwiększanie skuteczności działań wychowawczych i zastosowania ich w praktyce. Wspieranie nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych w rozwijaniu kompetencji społecznych, istotnych w dorosłym życiu młodzieży”.

Szczegóły dotyczące konkursu )zarządzenie nr 488/2016) można znaleźć na http://www.tarnow.pl/index.php//Miasto/Urzad-Miasta-Tarnowa/Wspolpraca-z-NGO/Konkursy-ofert/Konkursy-2017.