TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa / Współpraca z NGO / Aktualności NGO / Nagrody dla tarnowskich organizacji

Nagrody dla tarnowskich organizacji

Znamy już laureatów tegorocznych Kryształów Soli i Amicus Hominum. Wśród zwycięzców znaleźli się także tarnowianie. Wyróżniono najbardziej aktywne organizacje pozarządowe w regionie oraz osoby, które bezinteresownie pomagają innym. Gala rozdania nagród odbyła się podczas XIX Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych.

Tarnowski oddział Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego został doceniony za swoją działalność w kategorii polityka społeczna, zdrowie oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Za organizację, która najprężniej chroni dziedzictwo kulturowe, uznano z kolei Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Teatralnych. Podczas uroczystości nagrodzono również laureatów nagrody Amicus Hominum, które jest przyznawane osobom prywatnym działającym bezinteresownie na rzecz innych. W tym roku wśród zwycięzców znalazła się Alicja Czerwińska-Franek - założyciel Szkolnego Koła Wolontariatu EMPATIA działającego przy Zespole Szkół Ekonomiczno–Ogrodniczych w Tarnowie. - Umiejętność pogodzenia pracy zawodowej z działalnością społeczną jest dla mnie źródłem osobistego zadowolenia. Wolontariat daje siłę do działania, uczy szacunku do samego siebie i innych, pozwała cieszyć się życiem. Dzięki takiej działalności można uczyć się dobrej organizacji pracy - podkreślała laureatka.

Celem konkursu "Kryształy Soli" jest promowanie działań najlepszych małopolskich organizacji pozarządowych, prowadzących działalność pożytku publicznego, a także promowanie lokalnych inicjatyw społecznych realizowanych przez te organizacje działające na terenie Województwa Małopolskiego. Dodatkowo wspiera tworzenie pozytywnego wizerunku NGO i podkreślanie rangi podejmowanych przez nie działań oraz promocja dobrych praktyk. Z kolei nagrodę „Amicus Hominum” przyznaje się osobom fizycznym, które działają na rzecz dobra innych i swoją bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka. Wyróżnienie w sposób szczególny ma na celu docenienie i wyróżnienie osób związanych z Małopolską, które angażują się na rzecz innych i prowadzą działalność indywidualnie lub w ramach organizacji pozarządowych.

Jak dodał podczas gali marszałek Jacek Krupa, mieszkańcy Małopolski coraz bardziej doceniają tę bezinteresowną pracę. – Małopolanie z roku na rok coraz chętniej przekazują organizacjom pozarządowym jeden procent swojego podatku. W tym roku do NGO z Małopolski trafiło ponad 20 milionów złotych – podsumował marszałek.