TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa / Współpraca z NGO / Aktualności NGO / Nabór do programu "Niepodległa 2018"

Nabór do programu "Niepodległa 2018"

Nabór do konkursu „Niepodległa 2018” trwa do 23 marca do godziny 15:59. Beneficjentami mogą być organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu w 2018 roku wynosi 6 mln zł.

Rodzaje kwalifikujących się zadań to :
1) festiwale, koncerty, spektakle (teatralne, muzyczne i inne);
2) wystawy wraz z katalogami;
3) projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu, w tym
m.in. warsztaty, gry terenowe, questy oraz wykłady, lekcje tematyczne, spacery
tematyczne;
4) wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych;
5) tworzenie archiwów historii mówionej i archiwów społecznych (pozyskiwanie,
opracowywanie i udostępnianie materiałów);
6) publikacje.

Szczegóły dostępne są na stronie https://niepodlegla.gov.pl/.

Koordynatorem Wieloletniego Programu "Niepodległa" jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Źródło: https://niepodlegla.gov.pl/