TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa / Współpraca z NGO / Aktualności NGO / Młodzież polonijna z Ukrainy ponownie w Tarnowie

Młodzież polonijna z Ukrainy ponownie w Tarnowie

Na zaproszenie Tarnowskiej Fundacji Dobrosąsiedzkiej Współpracy, w niedzielę 9 lipca 2017 r. do Tarnowa przybyła grupa młodzieży z Ukrainy, gdzie przez dwa tygodnie jest realizowany projekt „Aktywna promocja historii, kultury i języka polskiego dla młodzieży polonijnej z Ukrainy” dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa.

Jest to połączenie aktywnego wypoczynku z żywą lekcją historii. Jednym z celów motywujących organizatorów do działania w ramach projektu jest pielęgnowanie patriotyzmu, a w szczególności pamięci historycznej o kraju przodków. Organizatorzy zaprosili więc uczestników na wędrówkę szlakiem polskiej historii, którą niejednokrotnie znają tylko z literatury i opowiadań, przekazywanych młodszym pokoleniom, w rodzinach polskiego pochodzenia, w których nadal żywy jest patriotyzm.

Zobacz zdjęcia

Celem projektu jest poznanie historii i tradycji przodków, dóbr narodowych, zabytków oraz wybitnych postaci. Beneficjenci mają możliwość doskonalenia umiejętności społecznych, interpersonalnych i kulturowych. W trakcie pobytu w Polsce młodzież udoskonali swoje zdolności komunikacyjne na lekcjach języka polskiego oraz angielskiego. Poprzez naukę języka polskiego uczestnicy powrócą do korzeni, a codzienne konwersacje wzmocnią tożsamość narodową. Nauka języka angielskiego pozwoli na lepszy kontakt z rówieśnikami i otoczeniem w przestrzeni międzynarodowej. Prowadzone będą warsztaty integracyjne z psychologiem, inspirujące do działania, budujące wzajemne zaufanie, otwartość oraz tolerancję. Zmagania sportowe i konkursy wspomogą rozwój społeczny i umysłowy, zwiększając pewność siebie, wiarę w swoje możliwości i ambicje. Poprzez aktywność fizyczną młodzież nabędzie nawyku zdrowego stylu życia, pozna alternatywne formy spędzania wolnego czasu (basen). Program projektu zawiera elementy edukacji, turystyki, ekologii i wychowania patriotycznego. W ramach edukacji młodzież przejdzie ciekawymi szlakami historycznymi związanymi z dziejami Tarnowa, historycznymi postaciami, pozna uroki regionu Małopolski oraz dziedzictwo narodowe.

Istnieje wiele miejsc, które wciąż pozostają nieodkryte dla przyjaciół zza wschodniej granicy, a mogą one dostarczyć im niezapomnianych przeżyć. W czasie tych wakacyjnych wycieczek i wyjazdów warto więc poświęcić trochę czasu na spotkanie z historią. Beneficjenci projektu będą uczestniczyć w czterech wycieczkach regionalnych, odwiedzą miejsca i miasta historyczne, uważane za najstarsze i najpiękniejsze.

Organizatorzy mają nadzieję, że dwutygodniowy pobyt młodzieży z Ukrainy w ojczyźnie swoich przodków ugruntuje w nich umiejętność posługiwania się językiem polskim oraz pogłębi znajomość historii i tradycji polskich.

projekt wspolfinansowany