TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa / Współpraca z NGO / Aktualności NGO / Ministerstwo Zdrowia ogłasza nowe konkursy ofert

Ministerstwo Zdrowia ogłasza nowe konkursy ofert

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o rozpoczęciu procedury przyznawania dotacji celowych na realizację zadań zawartych w Programie współpracy Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku, na które zaplanowano środki finansowe w wysokości 700 000 zł.

Tytuły zaplanowanych zadań brzmią następująco:

1. Akcja edukacyjna i informacyjna dotycząca obecności alergenów w żywności oraz zagrożeń z tym związanych.

2. Program edukacyjny mający na celu zwiększenie świadomości społecznej w zakresie zagrożeń wynikających z niewłaściwego stosowania, nadużywania produktów leczniczych dostępnych bez recepty (OTC) i suplementów diety oraz ich interakcji z innymi lekami.

3. Program edukacyjny skierowany do osób z cukrzycą mający na celu zwiększenie świadomości żywieniowej tych chorych, połączony z nauką samokontroli, umiejętnością podawania insuliny oraz samoobserwacji i profilaktyki powikłań cukrzycy.

4. Program informacyjno-edukacyjny na temat choroby Alzheimera dla osób chorych i ich opiekunów.

5. Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej z zakresu pierwszej pomocy.

 

Szczegółowe informacje dostępne na http://www.mz.gov.pl/ministerstwo/organizacje-pozarzadowe/ogloszenia/ogloszenie-w-programie-wspolpracy-ministerstwa-zdrowia-z-organizacjami-pozarzadowymi-w-2017-roku/ .